Deposit terms and reimbursement – The Danish Education

International employees and students etc., who register for the Danish Education will be charged a deposit of 2.000 kr.

 

Rules for reimbursement of the deposit after July 1st. 2020
You can get your deposit reimbursed when you complete the modules with a test within a cer-tain *timeframe or when you take the final exam - read the text below from the legislation.

NB! Please note that students on a test-based module must pass the next Danish test, which will be held in May/June or November/December.

 

• If you do not complete the module within the nominated *timeframe, you will lose your entire deposit of DKK 2.000 and you will be required to pay a new deposit DKK 2000 if you want to start Danish lessons again.

• The same applies for those who drop out of classes, stop attending, have a lot of absence or if you don’t pass your module test or exam after the test-bearing module.

 

*Timeframes for the modules are as follows:
Module 1: 6 months
Module 2: 6 months
Module 3: 7 months
Module 4: 8 months
Module 5: 9 months
Module 6: 9 months

 

Please notice! The Danish Parliament has decided that it is the municipalities who have to determine whether you will get your entire deposit back.

 

The legislation text about reimbursement of deposit: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1089

§ 13. Udbydere af danskuddannelse opkræver S-kursister et depositum på 2.000 kr., når kursisten henvises til et modul på danskuddannelsen, jf. § 6, stk. 1, og § 14, stk. 4, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Depositummet betales pr. modul. Udlændinge med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 j (au-pair personer) betaler ikke depositum.
Stk. 2. Forpligtelsen til at betale depositum efter stk. 1 gælder for kursister, der henvises til danskuddannelse for første gang fra den 1. juli 2017.
Stk. 3. En S-kursist kan ikke påbegynde undervisningen, før den pågældende har indbetalt depositum til den udbyder af danskuddannelse, som kursisten er henvist til.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om tilbagebetaling af depositum.
Stk. 5. Depositummet tilbagebetales, når kursisten inden for den frist, jf. bilag 3, der gælder for det modul, kursi-sten er henvist til, består modultesten.
Stk. 6. For en S-kursist på det prøvebærende modul tilbagebetales depositummet, når vedkommende efter maksimalt 9 måneders danskundervisning, jf. tidsfristerne for de prøvebærende moduler i bilag 3, består den først-kommende prøve.
Stk. 7. En S-kursist, der ikke består modultesten eller den afsluttende prøve inden for de frister, der er nævnt i stk. 5 og 6, fortaber sit depositum.
Stk. 8. En S-kursist, der ophører med danskuddannelse, herunder f.eks. på grund af udrejse af Danmark, og ikke har bestået modultesten inden for den frist, jf. bilag 3, der gælder for det modul, kursisten er henvist til, fortaber sit depositum.