6-ugers jobsøgningsforløb

Spillets regler

 

Afklaring og undervisning i jobsøgningens spilleregler

”Spillets regler” er et 6 ugers afklaringsforløb, som foruden en afklaring af de lediges arbejdsmuligheder og potentielle arbejdsområder, har til formål at undervise de ledige i jobsøgningens spilleregler, som de foregår i Danmark, herunder:

  • Hvilke kompetencer værdsætter danske arbejdsgivere hos en medarbejder? 
  • Hvad vil personlige og faglige kompetencer sige?
  • Hvordan lærer man at forstå et jobopslag, skrive CV og ansøgninger 'på  dansk' - sprogligt såvel som kulturelt?
  • Hvordan håndterer man en jobsamtale, hvor man skal sælge sig selv, kunne læse mellem linjerne og sætte sig i arbejdsgiverens sted?

 

Forløbet kan med fordel kombineres med et coach- og jobsøgningsforløb (se under: 16 ugers coach- og jobsøgningsforløb).

Målgruppen 
Ledige, tosprogede borgere, der mangler en grundig afklaring og handlingsplan ift. deres jobmål, og som mangler kendskab til jobsøgning som den foregår i Danmark.

Forløbets elementer
Forløbet består af følgende elementer:

  • Afklaring af den lediges arbejdsmuligheder og potentielle arbejdsområder 
  • Afklaring der skal sikre, at den ledige har fundet en retning for sin jobsøgning, som vedkommende både er motiveret for og egnet til, således at den ledige har en konkret retning, som vedkommende kan målrette sit CV og sine ansøgninger efter.


Afklaringen udmunder i en let omsættelig handlingsplan og tre konkrete jobsøgningsmål, som deltageren selv har været med til at definere, og som harmonerer med vedkommendes kernekompetencer, familie- og helbredsmæssige situation.

Udarbejdelse af CV, ansøgning og personlig præsentation
Efter afklaringen får de ledige undervisning og hjælp til at udarbejde et professionelt CV, en professionel ansøgning og en personlig præsentation (også kaldet en elevatortale). 


Dette arbejde foretages i hold og på baggrund af et til formålet udviklet undervisningsmateriale.

Afprøvning af den personlige præsentation over for virksomhedsrepræsentanter fra udvalgte virksomheder 
For at mindske de lediges nervøsitet over for danske arbejdsgivere og for at styrke deres selvtillid, vil de ledige i afslutningen af forløbet få mulighed for at afprøve det, de har lært sammen med en gruppe udvalgte virksomhedsrepræsentanter. 


Erfaringen er, at de ledige får meget ud af at øve sig sammen med virksomhedsrepræsentanter (f.eks. HR-konsulenter), der til daglig afholder jobsamtaler og udvælger kandidater til en virksomhed. F.eks. kan et godt møde med en virksomhedsrepræsentant styrke fornemmelsen hos den ledige af, at han eller hun kan nå sit mål, og at der er nogle venlige personer derude, som godt vil tale med vedkommende, selvom sproget ikke er flydende osv. Endvidere er der den mulighed, at de ledige gennem møderne med virksomhedsrepræsentanterne kan knytte frugtbare kontakter, som kan anvendes i jobsøgningen.

Sted
CLAVIS tilbyder jobsøgningsforløbet i alle vores afdelinger.

Undervisningsmaterialet er udviklet af CLAVIS med støtte fra Integrationsministeriet.

Kontakt

Uddannelseschef
Bettina Nielsen

  3167 5399
 bni@clavis.org