Kursister med særlige behov

CLAVIS tilbyder særligt tilrettelagte opkvalificeringsforløb og danskkurser for traumatiserede flygtninge og indvandrere, som pga. traumer og tab ikke kan følge den almindelige undervisning på Danskuddannelse 1, 2 og 3.


Undervisningen foregår på små hold og varetages af undervisere i dansk som andetsprog med ekspertise i traumatiserede voksne.

Læs mere om vores tilbud - Oasen

Kontakt

Afdelingsleder for Oasen og Ungeafdelingen i Roskilde
Fatemeh Delavari

 +45 22 13 53 99
 fad@clavis.org