Oasen

Aarhus

Danskundervisning for kursister med særlige behov - på vej mod job og selvforsørgelse.

Oasen er et danskundervisningsforløb for flygtninge og indvandrere, som fx på grund af traumer og tab ikke har ressourcemæssigt overskud til at følge Danskuddannelsen.

Forløbet kan være af kortere eller længere varighed. Vi anbefaler dog som minimum et 3 måneders forløb.

 

Undervisningsindhold:

  • Danskundervisning med modultest- og eksamenstræning: Undervisningen i Oasen foregår på mindre hold, hvilket gør det muligt i særlig høj grad at tilpasse undervisningen til den enkelte kursists behov.
  • Medborgerskab, kultur/samfund: Støtte til undervisning i at blive funktionelle og aktive medborgere ved at give dem viden om samfundet.
  • Sundhed i relation til hverdag og job: Undervisningen giver deltagerne en bedre forståelse for sundhed og helbred, samt vejledning til at skabe balance mellem familie– og arbejdsliv.
  • Mulighed for sideløbende praktik: Jobkonsulenten finder praktik/job. Vi støtter op omkring praktikforløbet.
  • Arbejdsmarked og jobsøgning: Vi kombinerer danskundervisning med faglig viden og introduktion til det danske arbejdsmarked, med det formål, at kursisterne kan blive klædt på til et job og til at agere på det danske arbejdsmarked. Vi vil øge kursisternes viden om det danske arbejdsliv og arbejdsmarkedsforhold, samt i arbejdspladskultur og uddannelsesmuligheder. Desuden underviser vi i jobsøgning og udarbejdelse af CV.
  • Introduktion til uddannelser: Så kursisten bedre kan tage stilling til egne og sine børns uddannelsesmuligheder i Danmark.
  • Besøg på arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner.


Vejleder og opfølgning

Der er en vejleder tilknyttet Oasen. Udover fokus på deltagerens læring har denne også en hjælpende funktion i forhold til kommunikation med kommunen, boligselskaber, lægen m.m.. Vejlederen afholder kvartalsvise opfølgningssamtaler med sagsbehandleren.


Inden afholdelse af samtalerne sendes der en samlet beskrivelse af kursistens: fremmøde, progression og indlæring, modultestbetegnelse samt aktiviteter i undervisningen i relation til arbejdsmarked.

Pris
Prisen for 12 lektioner fordelt på 3 dage er: 2.125 kr. pr. uge.

 

Oasen-kursister udtaler:
 ”Underviserne taler langsomt, er rummelige og tålmodige. De er gode til at forklare og uddybe og ved, hvad vi har brug for og tager tid til det. De gentager og gentager indtil vi forstår; vi mærker ikke tiden. I pausen bliver de ved med at forklare og gøre tingene færdige. De trøster, når vi er nervøse og ikke har det godt. De er rare og rolige, hvilket vi har brug for. Der er ingen forstyrrelser i undervisning og der er ro og tid til at forstå og spørge.”

” Vi vil være ligesom en normal familie, en dansk familie, hvor alle står op til noget og har et ansvar og skal bestille noget og bidrage til samfundet. Vores børn bliver også glade, når vi står op til noget og har det godt. Men vi er angste og bange hele tiden og kan ikke samle tankerne. Underviserne lytter til vores tunge historier og hjælper os med at få tankerne tilbage til undervisningen. De bruger tid og vækker interesse for sproget hos os ved flere samtaler og ved at tage sig af os. Uden Oasen havde jeg intet liv.

”Før turde jeg slet ikke tage kontakt til nogen, men nu har jeg fået selvtillid og ordforråd til dagligdags snak. Jeg fik inviteret min nabo til en kop kaffe en dag og nu er vi blevet gode venner.”