Oasen - for kursister med særlige behov

 Aarhus - Holbæk


Oasen er et danskundervisningsforløb for flygtninge og indvandrere, som fx på grund af traumer og tab ikke har ressourcemæssigt overskud til at følge Danskuddannelsen. Undervisningen foregår på mindre hold med fokus på den enkelte kursist.  


Forløbet kan være af kortere eller længere varighed. Vi anbefaler dog som minimum et 3 måneders forløb.


Undervisningsindhold:

  • Danskundervisning med modultest- og eksamenstræning
  • Medborgerskab, kultur og samfund
  • Sundhed og helbred i relation til hverdag og job
  • Mulighed for sideløbende praktik
  • Arbejdsmarked, arbejdskultur og uddannelse
  • Jobsøgningsvejledning og CV skrivning
  • Introduktion til uddannelser også til egne børns
  • Besøg på arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner


Vejleder og opfølgning

Der er en vejleder tilknyttet Oasen, som har fokus på deltagerens læring og hjælper også med i fx kommunikation med kommunen, boligselskaber, lægen m.m.. Vejlederen afholder kvartalsvise opfølgningssamtaler med sagsbehandleren. Inden afholdelse af samtalerne sendes der en samlet beskrivelse af kursistens fremmøde, progression og indlæring, modultestbetegnelse samt aktiviteter i undervisningen i forhold til arbejdsmarked.

Pris
Tilbuddet er et betalingsforløb.

 

 

Oasen-kursister udtaler:
 ”Underviserne taler langsomt, er rummelige og tålmodige. De er gode til at forklare og uddybe og ved, hvad vi har brug for og tager tid til det. De gentager og gentager indtil vi forstår; vi mærker ikke tiden. I pausen bliver de ved med at forklare og gøre tingene færdige. De trøster, når vi er nervøse og ikke har det godt. De er rare og rolige, hvilket vi har brug for. Der er ingen forstyrrelser i undervisning og der er ro og tid til at forstå og spørge.”

” Vi vil være ligesom en normal familie, en dansk familie, hvor alle står op til noget og har et ansvar og skal bestille noget og bidrage til samfundet. Vores børn bliver også glade, når vi står op til noget og har det godt. Men vi er angste og bange hele tiden og kan ikke samle tankerne. Underviserne lytter til vores tunge historier og hjælper os med at få tankerne tilbage til undervisningen. De bruger tid og vækker interesse for sproget hos os ved flere samtaler og ved at tage sig af os. Uden Oasen havde jeg intet liv.

”Før turde jeg slet ikke tage kontakt til nogen, men nu har jeg fået selvtillid og ordforråd til dagligdags snak. Jeg fik inviteret min nabo til en kop kaffe en dag og nu er vi blevet gode venner.”

 

 

Kontakt

CLAVIS Holbæk
Pædagogisk afdelingschef
Mette Brandt

Telefon: 22 10 53 99
E-mail: meb@clavis.org

CLAVIS Aarhus
Pædagogisk afdelingsleder
Jeppe Vetterli Sjøgren
Telefon: 53 86 53 99
E-mail: jvsj@clavis.org