Oasen

Danskundervisning for kursister med særlige behov - på vej mod job og selvforsørgelse.

Målgruppe 
Oasen er et særligt tilrettelagt danskkursus for traumatiserede flygtninge og indvandrere, som pga. eksempelvis traumer og tab ikke kan følge den almindelige undervisning på Danskuddannelse 1, 2 eller 3 (DU1, DU2 eller DU3).

Så snart en kursist er klar til at modtage danskundervisning på et almindeligt/ordinært hold, overflyttes kursisten til et sådant.

Formål og målsætning 
Formålet med undervisningen i Oasen er, at kursisterne består en af de tre Danskuddannelser (DU1, DU2 eller DU3) og således at sikre, at kursisterne opnår et danskniveau, så de kan begå sig i hverdagen og blive en del af det danske samfund. Der er som på de ordinære danskhold fokus på job og selvforsørgelse.

Differentieret danskundervisning med modultest 
Undervisningen i Oasen foregår på mindre hold, hvilket gør det muligt i særlig høj grad at tilpasse undervisningen til den enkelte kursists behov, både når det gælder grammatik og pædagogik. Kursisterne i Oasen tager modultest som CLAVIS' øvrige kursister, dog har de mulighed for - efter behov - at dele testen op og tage den over en længere periode samt at have en af deres faste undervisere med under testen.

Undervisningen varetages af undervisere med særlig ekspertise, både når det gælder undervisning i dansk som andetsprog og undervisning af traumatiserede voksne.

Helhedsorienteret indsats og kvartalsvise opfølgningssamtaler med sagsbehandler 
Der er tilknyttet en vejleder til Oasen, som kursisten kan henvende sig til, fx når regninger og breve fra det offentlige vokser vedkommende over hovedet. Vejlederen er løbende i kontakt med relevante samarbejdspartnere, eksempelvis læger, sagsbehandlere og boligselskaber. Vejledningen og det tværfaglige samarbejde sikrer, at kursisterne får de bedst mulige betingelser for at tilegne sig nye færdigheder.

Rammer 
Oasen er et tilbud under CLAVIS i Roskilde med egen beliggenhed. Lokalerne rummer bl.a. et tekøkken, hvor kursisterne har mulighed for i fællesskab at tilberede deres frokost i pausen, samt et hvilerum hvor kursisterne har mulighed for at trække sig tilbage for en stund, hvis de har behov for det.

To tilbud - to priser 
Oasen tilbyder danskundervisning tilrettelagt for kurister, der er/skal i praktik, og for kursister, der endnu ikke er helt klar til praktik. For sidstnævnte gruppe gælder, at undervisningen i Oasen har fokus på, at kursisterne hurtigst muligt bliver klar til at indgå i et praktikforløb.

  • Til kursister, der er/skal i praktik, er danskundervisningen tilrettelagt med 12 lektioner pr. uge - fordelt på tre dage. Prisen for ugeforløb á 12 lektioner er 2.125,00 kr. pr. kursist. Prisen forudsætter en holdstørrelse på minimum otte kursister.
  • Til kursister, der aktuelt ikke er/skal i praktik, er undervisningen tilrettelagt med 20 lektioner pr. uge - fordelt på 5 dage. Prisen for ugeforløb á 20 lektioner er: 3.542,00 kr. pr. kursist. Prisen forudsætter en holdstørrelse på minimum otte kursister.

 

Kontakt

Afdelingsleder - Oasen og Ungeafdelingen i Roskilde
Fatemeh Delavari Khorhe

 2213 5399
 fad@clavis.org