Ungeafdelingen – tilbud til unge tosprogede

Undervisning – Opkvalificering - Vejledning

Ungeafdelingen i Roskilde tilbyder et lærerstyret undervisningstilbud til unge tosprogede i alderen 15-25 år med fokus på dansk som andetsprog, kultur- og samfundsforståelse samt et mindre antal timer i engelsk og matematik. Tilbuddet retter sig mod alle, der kan profitere af det. Der er løbende optag.

Ungetilbuddet er for nytilkomne unge flygtninge/indvandrere, der

 • ikke har gået i skole i hjemlandet
 • har kortere eller længere skolebaggrund fra hjemlandet
 • vil tage Danskuddannelse 1, 2 eller 3.


Sent ankomne unge flygtninge/indvandrere, der

 • har boet i Danmark i en årrække
 • har gået i dansk folkeskole og/eller har været i et andet uddannelsesforløb og
 • har behov for opkvalificering i fagene dansk, engelsk, matematik og eventuelle andre fag for at komme videre i uddannelsessystemet eller
 • har særlige indlæringsvanskeligheder eller sociale problemer, der vanskeliggør ordinær undervisning.

 
Andengenerationsindvandrere, der

 • har gennemgået et folkeskoleforløb
 • har behov for opkvalificering i fagene dansk, engelsk, matematik og andre fag for at kunne klare en ordinær ungdomsuddannelse eller
 • har særlige indlæringsvanskeligheder eller sociale problemer, der vanskeliggør ordinær undervisning.

 
Formål og fokus 
Formålet med ungetilbuddet er, at kursisterne efter et forløb på typisk 12-18 måneder er rustet til at komme videre i uddannelsessystemet.

Der er mulighed for

 • aflæggelse af eksamen i Danskuddannelserne 1, 2 og 3.

 

Der er fokus på

 • dansk som andetsprog, engelsk, matematik og kultur- og samfundsforståelse
 • skole- og studieparathed
 • praktikuger og besøg på andre uddannelsesinstitutioner
 • vejledning og udslusning.

 

Metode og undervisningsform
Der arbejdes lærerstyret og differentieret med en helhedsorienteret undervisning. Der lægges vægt på anerkendende pædagogik med udgangspunkt i den enkelte unges kompetencer. Der arbejdes med elevplaner.

Kursuslederkompetencer
CLAVIS’ kursusledere er – med udgangspunkt i en universitetsuddannelse, læreruddannelse eller tilsvarende – specialuddannede undervisere i dansk som andetsprog for voksne udlændinge. Underviserne har alle bred erfaring med undervisning og vejledning af unge tosprogede.

Varighed
Ungetilbuddet er typisk et forløb på 12-18 måneder, men kan tilrettelægges efter behov. Der er løbende optag.

Hvor og hvornår

Ungeafdelingen har lokation i Roskilde: Maglehøjen 6

Tilbuddet er på 27 lektioner - 25 lektioners undervisning og 2 lektioners lektiecafé pr. uge.

Pris
Undervisningen koster 2.700 kr. pr. uge.