Danskundervisning - nøglen til fastholdelse af medarbejdere

Kommende års mangel på arbejdskraft som følge af små årgange er en tikkende bombe under vækststrategien for det danske arbejdsmarked. Vores evne til at tiltrække - og fastholde - udenlandsk arbejdskraft bliver en afgørende faktor fremover - og her spiller det danske sprog en langt vigtigere rolle end tidligere antaget.

 

Allerede inden I siger velkommen til en insourcet udenlandsk medarbejder, har I investeret både tid og kræfter i rekrutteringen. Når medarbejderen er budt velkommen, investerer I mere tid og flere kræfter i at sætte medarbejderen godt ind i virksomhedens værdier, politikker, systemer og i de mange nye arbejdsopgaver og -områder. At ansætte en udenlandsk medarbejder er en stor og forhåbentlig god investering for virksomheden. Hvor god investeringen viser sig at være afhænger dog blandt andet af, hvor længe medarbejderen bliver i Danmark, og her spiller medarbejderens danskkundskaber og viden om dansk kultur en stor – og ofte afgørende - rolle. 

 

I internationale virksomheder og organisationer, foregår kommunikationen som oftest ubesværet på tværs af forskellige nationaliteter – på engelsk.  Medarbejderens manglende danskkundskaber forekommer derfor ikke umiddelbart at være et problem. Men her skal man være opmærksom på, at manglende danskkundskaber ofte kan være medvirkende til, at medarbejderen senere rykker teltpælene op igen. Det er der flere grunde til. 

 

LÆS: DANSKUNDERVISNING GIVER SAMMENHOLD OG MERE SELVTILLID HOS MARRIOTTS MEDARBEJDERE

 

Dansk i hverdagen
Selv når virksomhedssproget er engelsk, foregår en lang række sociale aktiviteter på danske virksomheder på dansk. Hertil kommer, at medarbejderen uden for arbejdspladsen bliver mødt med sproglige udfordringer fx i indkøbssituationer, i skriftlig kommunikation med myndigheder eller i dialog med pædagoger og andre forældre i daginstitutioner og skoler. Dertil kommer at et fælles sprog giver en følelse af samhørighed, af at høre til og være en del af et fællesskab, hvilket igen er medvirkende til at fastholde medarbejderen i Danmark og i virksomheden. Medarbejderens kendskab til det danske sprog kan således være en medvirkende faktor til, at virksomheden opnår return on investment.

 

LÆS MERE OM DANSKUDDANNELSEN HER