Kvalitetsmål

Det betyder meget for os, at de ydelser vi leverer, passer til behovene og lever op til forventningerne hos vores kunder. For at sikre os dette har vi opstillet en række kvalitetsmål, som dels har til formål at formidle vores værdier, dels skal betragtes som vores kunders garanti i forhold til kvaliteten af vores ydelser:

 

  • Analytisk tilgang til vores kunders behov
  • Lærerstyret undervisning
  • Hurtighed og fleksibilitet
  • Den gode løsning hver gang
  • Specialistviden

 

Analytisk tilgang til vores kunders behov
Det er vores erfaring, at det giver større motivation og sikrer en bedre indlæring hos vores kursister, hvis vores undervisning er baseret på en grundig analyse af kursisternes undervisningsbehov. Vi arbejder derfor med en analytisk tilgang til vores kunders behov, hvor vi starter med en generel analyse i forhold til området og gruppen. Den generelle analyse følges op af en behovsanalyse ved undervisningsforløbets start, samt af en læringsplan og læringsstrategi.

Lærerstyret undervisning
Den danske tradition med ansvar for egen læring kan være svær at magte og forstå for mange udenlandske kursister. Derfor lægger vi vægt på en lærerstyret undervisning med klare udmeldinger om forventninger og krav. 

Hurtighed og fleksibilitet
Som privat undervisningsvirksomhed har vi mulighed for at undervise i hele landet. Vi er hurtige og fleksible i forhold til tilbud, opstart, tidspunkter og lokalitet. Vi har mulighed for at begynde undervisning med kort varsel, og vi underviser både om dagen, om aftenen og i weekender.


Den gode løsning hver gang
For at sikre størst mulig tilfredshed blandt vores kunder, stræber vi efter at levere den gode løsning hver gang. Det gælder undervisningens indhold, undervisningsmaterialer, lokaler mv. Desuden evaluerer vi løbende vores kvalitetsmål for at undersøge, om vores kursister har ønsker og/eller forslag til forbedringer.

 

Specialistviden
Vi betragter os selv som specialister i forhold til andetsprogsundervisning. Vi engagerer os i udviklingsprojekter, bidrager med faglige artikler og holder os løbende orienteret om udviklingen på området via konferencer, kurser og seminarer, gennem bøger og via nettet.

 

Alle vores undervisere har en videregående uddannelsesbaggrund (cand.mag, cand. ling. merc. ol.). og har uddannelse i dansk som andetsprog. Desuden har alle en efteruddannelse eller flere inden for sprog- og integrationsområdet. Specialerne kan fx være tosprogede unge, undervisning af analfabeter, undervisning af traumatiserede kursister, coaching, FVU (forberedende voksenundervisning), OBU (ordblindeundervisning), dansk på arbejde, interkulturelle kompetencer m.m.