Ledige stillinger

Mange ledige stillinger til ny uddannelsesafdeling i Aarhus

CLAVIS har vundet udbud om varetagelse af danskuddannelsesopgaven for Aarhus Kommune fra januar 2019. I den forbindelse udvider vi medarbejderstaben inden for følgende områder / stillingskategorier:

 

 • Pædagogisk afdelingschef (skoleleder) for CLAVIS Aarhushurtigst muligt
 • IT-pædagogisk afdelingsleder, software og udvikling –  januar 2019
 • IT-support – januar 2019
 • Administrativ afdelingslederhurtigst muligt
 • Administrative medarbejdere – januar 2019
 • Kursuskoordinatorer og visitatorer til hver af de tre danskuddannelser – januar 2019
 • Kursuskoordinator virksomhedsforlagt undervisning –  januar 2019
 • Undervisere inden for alle tre danskuddannelser, herunder erfarne online-undervisere, eksaminatorer og censorer –  januar 2019
 • Undervisere inden for FVU og OBU – januar 2019
 • Serviceleder og serviceassistenter –  januar 2019

Fælles for alle stillinger er, at vi søger engagerede, forandringsparate og fleksible medarbejdere.

Hvad undervisningen angår, så praktiserer vi målrettet, lærerstyret undervisning med tydelige læseplaner, hvilket svarer til de forventninger og ønsker kursisterne møder os med.

Er du en dedikeret medarbejder og har du både vilje og lyst til at arbejde for CLAVIS, så send os gerne dit CV med billede, samt en kort motiveret ansøgning på: vig@clavis.org

Mærk venligst ansøgningen med Aarhus samt relevante stillingskategori i emnefeltet.

Vi glæder os til at høre fra dig!

NB! Ved fremsendelse af din ansøgning og CV accepterer du samtidig at CLAVIS beholder dine informationer i vores jobbank i op til seks måneder med mindre andet aftales. 

Du er også altid meget velkommen til at sende en uopfordret ansøgning til en af vores andre afdelinger. Ansøgninger skal sendes til sekretær, Virginija Gerulé på e-mail: vig@clavis.org

 

 

CLAVIS søger en pædagogisk afdelingschef til vores kommende afdeling i Aarhus. Afdelingschefen refererer til direktør Bente Meinhardt, og indgår i CLAVIS' chefgruppe.

Det er vigtigt, at du har sans for at drive CLAVIS Aarhus som en uddannelsesafdeling med gode resultater, både når det gælder progression samt brugertilfredshed. Det er tillige vigtigt, at du besidder gode relationelle kompetencer, da samarbejdsduelighed er en af CLAVIS’ kerneværdier.

Du får en stilling med høj grad af fleksibilitet og mulighed for at forme og udvikle afdelingen inden for rammerne af CLAVIS’ virke.

Den pædagogisk afdelingschefs ledelses- og driftsopgaver er bl.a.:

 • Personaleledelse i samarbejde med den øvrige ledelse
 • løbende kontakt og samarbejde med Aarhus Kommune, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre samarbejdspartnere
 • skemalægning i samarbejde med den øvrige ledelse
 • vikardækning i forbindelse med sygdom, kurser, ferier mv.
 • sikring af afdelingens pædagogisk-administrative rutiner
 • tilrettelæggelse af CLAVIS’ pædagogiske udviklingsarbejde i samarbejde med den øvrige ledelse
 • ansvar for mål og resultater.

Vi forventer, at du:

 • har ledelseserfaring – gerne fra en uddannelsesinstitution
 • er struktureret, systematisk og kan administrere
 • har faglige kvalifikationer inden for området, herunder gerne DAV-uddannelsen
 • er engageret, robust og fleksibel
 • er en god kommunikator med både gennemslagskraft og empati
 • har stærke IT-kompetencer.

Vi ser også gerne, at du har en lederuddannelse.

Vi tilbyder dig en værdiskabende arbejdsplads med engagerede og dygtige kolleger.

Løn og pension efter gældende overenskomst.

Vi ser frem til at modtage din motiverede ansøgning og dit CV med billede samt relevante bilag. Ansøgningen bedes mærket "Pædagogisk afdelingschef" og sendes til sekretær Virginija Gerulé, e-mail: vig@clavis.org 

Ansøgningsfrist er fredag den 16. november 2018. Tiltrædelse snarest muligt.

Ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør Bente Meinhardt på tlf.: 4080 5399  / e-mail: bme@clavis.org eller HR-konsulent Ayse Turan på tlf.: 2098 8775 / e-mail: atu@clavis.org

Administrativ afdelingschef søges til CLAVIS Aarhus

 

CLAVIS søger en administrativ afdelingschef for danskuddannelse 1, 2 og 3 samt FVU og OBU.

 

Det er vigtigt, at du har sans for at organisere og lede en administration med gode resultater, både når det gælder økonomi, kursistprogression og brugertilfredshed. Det er vigtigt, at du besidder gode relationelle kompetencer, da samarbejdsduelighed er en af CLAVIS’ kerneværdier.

 

Du kommer til at indgå i CLAVIS’ ledelsesgruppe og får hovedarbejdssted i CLAVIS Aarhus.

Du får en stilling med høj grad af fleksibilitet og mulighed for at forme og udvikle afdelingen inden for rammerne af CLAVIS’ virke.

 

Afdelingschefens overordnede ansvarsområde er administration af danskuddannelse, FVU og OBU, herunder:  

 • Styring af betalingstilsagn, kørsel, kontrol, indberetning og fakturering af drifts- og brugerkommuner i samarbejde med den øvrige administration på CLAVIS
 • Udtræk af data fra LUDUS, udarbejdelse af statistik og oversigter
 • Rådgivning i brug af LUDUS til både administration og kursusledere
 • Opfølgning på arbejdsnormer og arbejdstid i samarbejde med den øvrige administration
 • Økonomistyring, budgetlægning og analyser – i samarbejde med direktøren.

 

Vi forventer, at du:   

 • er struktureret og systematisk og har et godt overblik – også i travle perioder
 • er erfaren bruger af Excel og LUDUS –  eller evne og villighed til at blive det
 • har stærke IT-kompetencer  
 • er systematisk, struktureret og initiativrig  
 • kan kommunikere flydende på skrift og i tale på dansk og engelsk  
 • er engageret, robust og fleksibel
 • er en god kommunikator med både gennemslagskraft og empati.

 

Vi tilbyder dig en værdiskabende arbejdsplads med engagerede og dygtige kolleger.

Løn og pension efter gældende overenskomst.

 

Vi ser frem til at modtage din motiverede ansøgning og dit CV med billede samt relevante bilag. Ansøgningen bedes mærket "Administrativ afdelingschef” og sendes til sekretær Virginija Gerulé, e-mail: vig@clavis.org

 

Ansøgningsfrist er søndag den 18. november 2018 kl. 12.00. Tiltrædelse snarest muligt eller 1. januar 2019. Ønsker du mere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte drifts- og administrationschef Wissam S. Chami på tlf.:  4090 5399 / e-mail: wsc@clavis.org eller HR-konsulent Ayse Turan på tlf.: 2098 8775 / e-mail: atu@clavis.org

CLAVIS søger en IT-pædagogisk afdelingsleder, som brænder for IT til vores kommende afdeling i Aarhus.

Arbejdsopgaver
CLAVIS ønsker at møde kursister og undervisere med et tidsvarende, digitalt attraktivt og eksperimenterende uddannelsesmiljø. Som afdelingsleder skal du derfor arbejde for at få de digitale læringsteknologier ind i læringsrummet.

CLAVIS IT-brugere er kursister og undervisere. Du skal derfor kunne forholde dig til digitale læringsteknologier ud fra både et didaktisk og et teknisk perspektiv, så du både kan dække pædagogiske og (lettere) tekniske problemstillinger, muligheder og udfordringer i forhold til de relevante teknologier.

Du kan og har lyst til at igangsætte og styre udviklingen inden for eksempelvis e-didaktik, virtuelle samarbejdsplatforme og netbaseret undervisning. Ligesom du skal kunne gennemføre pilotforsøg med læringsteknologier og koncepter, opsamle erfaringer samt udarbejde anbefalinger og vejledninger til gavn for CLAVIS’ forskellige ydelsestyper/undervisningstilbud. Sidst men ikke mindst skal du have lyst og evne til at etablere, opbygge og drifte Global Classroom med dertilhørende aktiviteter.

Du er åben og trives i et dynamisk miljø med mange samarbejdsrelationer, herunder de øvrige afdelingsledere, der udgør en væsentlig del af CLAVIS’ pædagogiske ledelse og sidst men ikke mindst CLAVIS’ omkring 90 undervisere - og 3700 kursister. Du er god til at få ideer og gøre dem til konkrete, praktiske indsatser ud fra CLAVIS’ ambitioner på området.

Den ideelle kandidat har følgende kompetencer

Vores kommende IT-pædagogiske afdelingsleder har sit fagprofessionelle udgangspunkt i en relevant sproglig uddannelse (min. bachelorniveau) med en IT-overbygning og flere års erfaring med undervisning via brug af digitale medier. Derudover har du:

 • erfaring med at vurdere og analysere nye teknologier i forhold til læring
 • evne til at formidle teknologier og sætte anvendelsen af dem ind i en didaktisk sammenhæng
 • erfaring med planlægning og koordination af digitale udviklingsprojekter
 • erfaring med blended learning og online platformen itslearning - eller tilsvarende
 • gode evner i skriftlig og mundtlig kommunikation på dansk samt gode sprogkundskaber i engelsk

 

Vi tilbyder dig

En værdiskabende arbejdsplads med engagerede og dygtige kolleger og en enestående mulighed for at præge den IT-pædagogiske udvikling på CLAVIS.

 

Løn og pension efter gældende overenskomst.

 

Vi ser frem til at modtage din motiverede ansøgning bilagt CV med billede samt eventuelle relevante bilag. Ansøgningen, der bedes mærket ”IT-pædagogisk afdelingsleder”, skal sendes til sekretær Virginija Gerulé, e-mail: vig@clavis.org

 

Ansøgningen skal være os i hænde senest 16. november 2018 kl. 12.00.  Tiltrædelse januar 2019.

 

Ønsker du mere information om jobbet, er du velkommen til at kontakte direktør Bente Meinhardt på tlf.: 4080 5399  / e-mail: bme@clavis.org eller HR-konsulent Ayse Turan på tlf.: 2098 8775 / e-mail: atu@clavis.org

CLAVIS åbner en ny afdeling i Aarhus, hvorfor vi søger kompetente og kvalificerede medarbejdere inden for kursusadministration.

 

Vi forudsætter, at du:

 • har en relevant administrativ uddannelse eller tilsvarende
 • har erfaring med det studieadministrative program LUDUS og LUDUS web
 • har minimum 3 – 5 års erfaring inden for kursusadministration
 • er meget struktureret, ansvarsbevidst og har udpræget ordenssans
 • er selvstændig og initiativrig
 • er meget fortrolig med Word og Excel
 • har gode danskkundskaber
 • taler og forstår engelsk og gerne andre sprog
 • kan formulere dig godt skriftligt
 • kan overskue en ofte travl hverdag
 • har et godt servicegen, og betjener vores kunder med et smil - både ved personlige henvendelser og i telefonen
 • er samarbejdsvillig, fleksibel og bidrager til den gode stemning
 • er imødekommende, og har forståelse for andre kulturer.

 

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være:

 • kursistadministration i LUDUS og LUDUS web
 • kontakt til kommuner
 • kontakt med kursister og kursusledere
 • administration og opfølgning på diverse ydelser
 • pasning af telefon og skranke i åbningstiden inkl. aften- og lørdagsvagter
 • forefaldende administrative sekretæropgaver.

 

Der vil være stillinger på hhv. fuldtid og deltid.

 

Vi tilbyder dig:

En moderne og nytænkende arbejdsplads, der kendetegnes ved arbejdsglæde, engagement og gode sociale relationer.

 

Løn og pension efter gældende overenskomst (HK).


Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte administrationschef Wissam S. Chami på tlf. 4090 5399 eller HR-konsulent Ayse Turan på tlf.: 2098 8775 / e-mail: atu@clavis.org

 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning bilagt CV med billede samt relevante bilag. Ansøgning mærket ”Administrativ medarbejder - Aarhus” sendes pr. e-mail til Virginija Gerulé på vig@clavis.org

 

Ansøgningsfristen er søndag den 25. november 2018 kl. 12:00. Samtaler afholdes i uge 48. Tiltrædelse den 1. januar 2019.

CLAVIS søger en erfaren IT-supporter, der skal varetage IT-supportfunktionen af CLAVIS’ helpdesk i Aarhus samt have ansvar for drift, support, teknisk sikkerhed og udvikling.

 

CLAVIS’ mål på IT-området er, at IT altid skal være et skridt foran forretningens behov og ønsker.

 

Vi lægger vægt på, at du kan supportere og optimere den daglige tekniske drift af IT-systemer, effektivisere servicefunktionen, varetage teknisk sikkerhed samt følge den teknologiske udvikling. Du skal i dagligdagen sikre et højt serviceniveau og en stabil drift i organisationens forskellige afdelinger og inden for forskellige funktionsområder.

 

Dine kvalifikationer:

 

 • Relevant videregående uddannelse og en række års dokumenteret erfaring i tilsvarende job
 • Erfaring med IT-drift – både i forhold til servere såvel som support og teknisk sikkerhed
 • Indgående kendskab til regler for persondataloven - GDPR
 • Indgående kendskab til ITIL og UMS
 • Indgående teknisk kendskab til infrastruktur
 • Indgående kendskab til Office 365

 

Vi forventer, at du

 

 • har fokus på høj driftsstabilitet
 • har fokus på, at teknologien altid virker i undervisningen, som er CLAVIS’ kerneopgave
 • har fokus på mulighederne for at anvende og udvikle IT-platformen på CLAVIS med det sigte, at effektivitet og kvalitet optimeres
 • er holdspiller, og forstår at samarbejde bredt
 • arbejder struktureret, kvalitetsbevidst og målrettet
 • er dynamisk, saglig, loyal, taktfuld og har forretningsforståelse
 • er energisk, selvkørende og udviklingsorienteret
 • er i stand til at klare presset i tilspidsede situationer
 • har praktisk og teoretisk kendskab til følgende teknologier:
  - Microsoft Windows server 2003, 2008, 2012
  - VM Ware
  - VPN
  - Microsoft Exchange server 2013
  - Microsoft SQL server 2012
  - LAN/WAN

Vi tilbyder dig en værdiskabende arbejdsplads med engagerede og dygtige kolleger.

 

Løn og ansættelsesforhold fastsættes efter aftale.

 

Vi ser frem til at modtage din motiverede ansøgning og dit CV med billede samt relevante bilag. Ansøgningen bedes mærket "IT-supporter” og sendes til sekretær Virginija Gerulé, e-mail: vig@clavis.org

 

Ansøgningsfrist er fredag den 16. november 2018 kl. 12.00. Tiltrædelse januar 2019.

 

Ønsker du mere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte drifts- og administrationschef Wissam S. Chami på tlf.: 4090 5399 / e-mail: wsc@clavis.org eller HR-konsulent Ayse Turan på tlf.: 2098 8775 / e-mail: atu@clavis.org.

 

CLAVIS søger kompetente og fleksible undervisere i dansk som andetsprog til undervisning inden for alle tre danskuddannelser, DU1, DU2 og DU3, samt Studieprøven til vores kommende afdeling i Aarhus.

Det er en fordel, hvis du har erfaring inden for området eksempelvis som eksaminator, censor, modultester, koordinator, onlineunderviser etc.

Vores undervisningen foregår primært i egne lokaler i Aarhus men også på virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Vi underviser både morgen, dag, aften, lørdage samt online.

Mange af vores undervisningsopgaver tilpasses efter virksomhedernes eller praktikstedernes behov. Det er derfor vigtigt, at du er fleksibel og finder udvikling og variation spændende, samt at du er indforstået med vekslende arbejdstider og -steder.

Vi forudsætter, at du

 • er uddannet underviser i dansk som andetsprog (DAV) eller er i gang med DAV-uddannelsen
 • har komplementære kompetencer inden for danskundervisning med brug af IT, online undervisning og blended learning.

 

Vi lægger vægt på, at du

 • er fagligt ambitiøs og kan arbejde selvstændigt og struktureret
 • har gode samarbejdsevner
 • har erfaring med undervisning på virksomheder
 • har interesse for og gerne erfaring med materialeudvikling og tilpasning
 • arbejder systematisk med de administrative opgaver og tilbagemeldinger til kolleger og sekretariat
 • er fleksibel og motiveret
 • har erfaring med målstyret undervisning
 • er engageret og brænder for formidling.

 

Vi ser vi frem til at modtage din motiverede ansøgning og dit CV med billede samt relevante bilag. Ansøgningen bedes mærket ”Underviser i dansk som andetsprog” og sendes til sekretær Viginija Gerulé, e-mail vig@clavis.org

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelseschef Bettina Nielsen på tlf.: 3167 5399 / e-mail: bni@clavis.org eller HR-konsulent Ayse Turan på tlf.: 2098 8775 / e-mail: atu@clavis.org

 

Ansøgningsfrist er fredag den 16. november kl. 12.00. Tiltrædelse januar 2019.

CLAVIS åbner en ny afdeling i Aarhus, hvorfor vi søger fagligt kompetente FVU- og OBU-undervisere.

Vores undervisning foregår dels i egne lokaler i Aarhus men i lige så høj grad på virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Vi underviser både morgen, dag, aften og lørdage.

Mange af vores undervisningsopgaver på virksomheder tilpasses efter virksomhedens behov. Det er derfor vigtigt, at du er fleksibel og finder udvikling og variation spændende og er indforstået med vekslende arbejdstider og -steder.

Din profil kunne med fordel se således ud:

 • Du er uddannet eller påbegyndt FVU læsning eller matematik eller OBU uddannelsen
 • Du har FVU og/eller OBU undervisningserfaring
 • Du har erfaring med undervisning på virksomheder
 • Du er fagligt ambitiøs
 • Du har gode samarbejdsevner
 • Du har interesse for og gerne erfaring med materialeudvikling og tilpasning
 • Du besidder gode kommunikative evner både målrettet kursister, virksomheder og kolleger
 • Du kan arbejde selvstændigt og struktureret
 • Du arbejder systematisk i forbindelse med de administrative opgaver og tilbagemeldinger til kolleger og sekretariat
 • Har du herudover erfaring som underviser i dansk som andetsprog vil det være en fordel.


Du vil få mulighed for at indgå i et fagligt stærkt team med fokus på faglig udvikling, pædagogisk sparring og vidensdeling.


Uanset om du er nyuddannet eller erfaren underviser, ser vi frem til at modtage din motiverede ansøgning og dit CV med billede samt relevante bilag, Ansøgningen mærket med "FVU underviser " eller ”OBU underviser” sendes til sekretær Virginija Gerulé, e-mail vig@clavis.org.


Ansøgningsfrist er fredag den 16. november 2018 kl. 12.00. Tiltrædelse januar 2019.


Ønsker du yderligere oplysninger om de ledige stillinger, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Charlotte Zambach på tlf.: 5389 5399 / e-mail: chza@clavis.org eller HR-konsulent Ayse Turan på tlf.: 2098 8775 / e-mail: atu@clavis.org.

CLAVIS søger en fagligt dygtig og engageret serviceleder med baggrund som håndværker og/eller ejendomsfunktionær til vores kommende afdeling i Aarhus. Du skal have lyst og flair for at arbejde med alt fra pasning af afdelingen med tilhørende udearealer til teknisk udstyr. Servicelederen fungerer endvidere som teamleder for vores øvrige servicemedarbejdere, hvorfor ledelseserfaring er en forudsætning.

 

Som serviceleder på CLAVIS skal du bl.a.:

 • Koordinere indsatsen for serviceteamet
 • Have overblik over vores lejemål og hvad der kræves til den daglige drift og vedligeholdelse
 • Kunne passe bygninger, inventar og udearealer
 • Have en håndværksmæssig eller ejendomsfunktionærmæssig baggrund
 • Have kørekort
 • Være god til at samarbejde og have lyst til at arbejde tæt sammen med ledelse og kolleger
 • Have dokumenteret ledelseserfaring.

 

Arbejdet kræver herudover, at du kan arbejde selvstændigt og systematisk.

 

Som serviceleder vil du referere til drifts- og administrationschefen. Stillingen er på fuld tid (37/37), og den daglige arbejdstid vil primært være i tidsrummet mellem kl. 7:30 og kl. 17:00, men der må påregnes aftenarbejde, når der er aftenmøder og i de perioder, hvor CLAVIS afholder prøver.

 

Vi lægger vægt på, at du

 • er robust, fleksibel, serviceminded, motiveret og positiv.

 

Vi tilbyder dig

 • en værdiskabende arbejdsplads med engagerede og dygtige kolleger.

 

Løn og pension efter aftale.

 

Vi ser frem til at modtage din motiverede ansøgning med CV med billede samt eventuelle relevante bilag. Ansøgningen, der bedes mærket ”Serviceleder”, skal sendes til sekretær Virginija Gerulé, e-mail vig@clavis.org

 

Ansøgningsfrist er fredag den 16. november kl. 12.00. Tiltrædelse januar 2019.

 

Ønsker du mere information om jobbet, er du velkommen til at kontakte drifts- og administrationschef Wissam S. Chami på tlf.: 4173 8111 / e-mail: wsc@clavis.org eller HR-konsulent Ayse Turan på tlf.: 2098 8775 / e-mail: atu@clavis.org

Til vores kommende afdeling i Aarhus søger vi hurtigst muligt fagligt dygtige og engagerede serviceassistenter, der har lyst til og flair for at arbejde med alt fra pasning af vores afdeling med tilhørende udearealer til teknisk udstyr.

 

Som serviceassistent på CLAVIS skal du bl.a.:

 • kunne passe bygninger, inventar og udearealer
 • have en håndværksmæssig baggrund
 • have kørekort
 • være god til at samarbejde og have lyst til at arbejde tæt sammen med ledelse og kolleger.

 

Arbejdet kræver herudover, at du kan arbejde selvstændigt og systematisk.

 

Stillingerne er på fuld tid (37/37), og den daglige arbejdstid vil primært være i tidsrummet mellem kl. 7:30 og kl. 17:00, men der må påregnes aftenarbejde, når der er aftenmøder og i de perioder, hvor CLAVIS afholder prøver.

 

Vi lægger vægt på, at du

 • er robust, fleksibel, serviceminded, motiveret og positiv.

 

Vi tilbyder dig

 • en værdiskabende arbejdsplads med engagerede og dygtige kolleger.

 

Løn og pension efter aftale.

 

Vi ser frem til at modtage din motiverede ansøgning med CV med billede samt eventuelle relevante bilag. Ansøgningen, der bedes mærket ”Serviceassistent”, skal sendes til sekretær Virginija Gerulé, e-mail vig@clavis.org

 

Ansøgningsfrist er fredag den 16. november kl. 12.00. Tiltrædelse januar 2019.

 

Ønsker du mere information om jobbet, er du velkommen til at kontakte drifts- og administrationschef Wissam S. Chami på tlf.: 4173 8111 / wsc@clavis.org eller HR-konsulent Ayse Turan på tlf.: 2098 8775 / e-mail: atu@clavis.org