Pædagogisk administrativ koordinator til CLAVIS Holbæk

CLAVIS sprog & kompetence søger en faglig kompetent koordinator (PM’er) og daglig leder af CLAVIS Holbæk under ledelse og supervision af afdelingschefen for Roskilde, Ringsted og Holbæk.

 

PM’eren refererer således til afdelingschefen for Holbæk, Roskilde og Ringsted. Arbejdsopgaverne varetages efter anvisning og i tæt samarbejde med afdelingschefen

 

CLAVIS er en selvejende og almennyttig virksomhed, der har som formål at udvikle menneskers sprogfærdigheder og kompetencer.  Vi bidrager til integration og interkulturel sameksistens på virksomheder, uddannelsesinstitutioner og i samfundet generelt. Vores kerneydelser er dansk som andetsprog og FVU

 

Stillingen er en kombinationsstilling med undervisningsforpligtelse. Undervisningsandelen justeres efter kursistantal og aktivitetsniveau i afdelingen. Ved ændret kursistaktivitet op- eller nedjusteres undervisningsforpligtelsen efter forudgående aftale.

 

Ansvarsområderne er ud over undervisning følgende:

 • Medvirke til skemalægning i samarbejde med afdelingschefen
 • Vikardækning ved sygdom, kurser, ferier mv.
 • Sikring af undervisernes pædagogisk-administrative rutiner
 • Afvikling og sikring af modultest
 • Afvikling af lokale afdelingsmøder
 • Tilrettelæggelse og afholdelse af prøver i dansk/Lokal Prøveansvarlig
 • Samarbejde med CLAVIS’ administration
 • Medvirke til godt og fleksibelt samarbejde med driftskommunerne

Øvrige arbejdsopgaver aftales og koordineres med afdelingschefen

 

Vi forudsætter,

 • at du har en vis erfaring i at koordinere og kan lide at lede og vise vej
 • at du er faglig kompetent, velstruktureret og systematisk
 • at du har en uddannelse som underviser i dansk som andetsprog

 

Vi lægger vægt på, at du

 • har kendskab til LUDUS
 • er en god kommunikator med både gennemslagskraft og empati
 • er fleksibel og motiveret
 • er engageret og brænder for at formidle
 • er robust, fleksibel og positiv

 

Vi tilbyder dig en værdiskabende arbejdsplads med engagerede og dygtige kolleger. Løn og pension efter gældende overenskomst.

 

Vi ser frem til at modtage din motiverede ansøgning med CV samt eventuelle relevante bilag. Ansøgningen, der bedes mærket ”Pædagogisk administrativ koordinator”, skal sendes til sekretær Virginija Gerulé, e-mail job@clavis.org. Tiltrædelse snarest muligt.

 

Ønsker du mere information om jobbet, er du velkommen til at kontakte Afdelingschef Cecilie Sandberg på tlf.: 5389 5399.