CLAVIS med i virtuelt integrationsprojekt

CLAVIS har deltaget i et projekt med Virtual Reality film. Det var et udviklingsprojekt mellem Kommunernes Landsforening (KL), Rudersdal-, Skive-, Aalborg-, Aabenraa- og Roskilde Kommuner samt Khora VR. 

 

Film om 5 brancher på 6 forskellige sprog

Der er produceret fem beskæftigelsesrettede film indenfor fem brancher med fokus på integration og på seks forskellige sprog: dansk, engelsk, arabisk, somali, tigrinya og farsi. Brancherne er valgt ud fra områder, hvor der er jobåbninger for borgere med udenlandsk baggrund:

 

  • Transport
  • Detail
  • Hotel
  • Rengøring
  • Pleje og omsorg 

 

Det er så virkeligt, at man flytter sig for rengøringsvognen

 

De virtuelle briller kan give flygtninge viden og erfaring med forskellige arbejdsfunktioner og brancher – inden de bliver sendt ud på arbejdsmarkedet. Med brillerne får de en god fornemmelse og forståelse for arbejdsdagen. I Roskilde, hvor CLAVIS skal føre projektet ud i livet, glæder job- og progressionsvejleder, Cecilie Aleta Nielsen, sig til at tage brillerne i brug:

 

”Hvis der en, der kommer med en rengøringsvogn, så flytter man sig faktisk, når man har brillerne på, fordi det er så virkeligt,” siger Cecilie, og tilføjer," at netop det, at de ser tingene tæt på, også kan bruges i sprogundervisningen, fordi man kan få en arbejdsrettet dialog i gang om det man ser på en anden måde."

 

 ”Mulighederne med brillerne i forhold til undervisningsbrug er meget vidtrækkende. Man kan også have fokus på lyd og udtale. Hvilke lyde hører man, når man er på denne arbejdsplads. Eller man kan sætte fokus på sikkerhed, at kursisterne skal lægge mærke til de sikkerhedsforanstaltninger, der er. Hvilket tøj de har på osv.", forklarer Cecilie Aleta Nielsen

 

Bedre forståelse og bedre indlæring

Hos KL er man overbevist om, at det vil forbedre indlæringen med virtual reality. ”Der er undersøgelser, der viser, at Virtual Reality sætter sig kognitivt bedre end, hvis man viser en almindelig film. Man oplever, og mærker en oplevelse, så man også husker det bedre, forklarer chefkonsulent hos KL Sara Glahder Lindberg.

 

Cecilie Aleta Nielsen er enig i, at man lærer bedre med VR-brillerne på:

 

”Man træffer selv nogle aktive valg. Man vælger selv, hvor man vil se hen. Man er aktiv og medvirkende, og når man er det, så aktiveres din hjerne på en anden måde,” forklarer hun.

 

Virtual Reality eller VR-brillen er en brille, der viser en 360 graders film. Det vil sige, at man står midt i filmen, når man har brillerne på, og har udsyn til filmens virkelighed – uanset hvordan man vender, og drejer sig. Filmene man ser, giver hver især en indsigt i en arbejdsplads og de forventninger, der er når man arbejder der. Derudover er der også fokus på den kultur, man møder på arbejdspladsen.

 

Kan bruges mange steder

Det er forskelligt, hvordan de medvirkende kommuner vil bruge filmene – nogle vil bruge dem i borgerservice, i jobcentret og nogle som et led i sprogundervisning.

 

CLAVIS bruger dem i Læringscentret i sin afdeling i Roskilde og efter sommerferien vil de også blive brugt i CLAVIS Aarhus.