CLAVIS søger en udviklingschef til at lede og udvikle områderne Strategi og udvikling

CLAVIS søger en udviklingschef til at lede og udvikle områderne Strategi og udvikling


Én af udviklingschefens primære opgaver er at sikre udvikling og implementering af igangværende og nye projekter - nationale, som transnationale.  Chefen får således det overordnede ansvar for fundraising, puljesøgning, tilbudsskrivning mv., herunder ansvar for implementeringsstøtte og udviklings- og processtøtte på tværs af CLAVIS.

Udviklingschefen refererer til direktøren og er en del af CLAVIS’ ledelsesteam, hvor strategi, ledelse og opgaveløsning drøftes i konstruktiv dialog. Udviklingschefen skal kunne udfordre ledelsen fagligt og får det overordnede ledelses-, drifts- og udviklingsansvar for en række stabsfunktioner og de i staben forankrede projekter ift. økonomi, kvalitet, faglighed, styring og udvikling.

 

Udviklingschefen, der blandt andet får ansvaret for at opbygge en velfungerende og effektiv stab, kan:

 • initiere, udvikle, søge og lede en række nationale og transnationale udviklingsprojekter
 • tage ansvar for tilbudsgivning ifm. udbud, herunder EU-udbud
 • lede og udvikle salgsteamet med fokus på CLAVIS’ fortsatte udvikling og vækst

 Udviklingschefen har en række formelle kvalifikationer, samt en række ledelsesmæssige kompetencer:

 • relevant uddannelsesmæssig baggrund
 • er idérig og kompetent med viden om og positiv erfaring inden for fundraising, puljeansøgning, tilbudsskrivning og projektledelse
 • er en dygtig leder, der besidder et stort og strategisk overblik tillige med en høj detaljeringsgrad i forbindelse med selve opgaveløsningen

Udviklingschefen har en række personlige kompetencer:

 • ordentlighed er et nøgleord på CLAVIS - troværdig personlighed med en naturlig autoritet og en god personlig udstråling og positiv gennemslagskraft
 • stor arbejdskapacitet og evne til at følge opgaverne til dørs – fra igangsætning til afslutning
 • personlig robusthed med høj grad af integritet, spændvidde og tydelighed
 • udadvendt, opsøgende og inddragende - på forkant med samfundsudviklingen, således at CLAVIS’ opgaveløsninger matcher de til en hver tid givne vilkår, områdets behov og de økonomiske ressourcer.
 • gode samarbejdsevner og empati – både når det gælder interne og eksterne samarbejdspartnere


Finder du stillingen interessant og matcher dine formelle og personlige kompetencer ovenstående, ser vi frem til at modtage en motiveret ansøgning indeholdende CV med foto.


Ansøgningen skal mærkes "Udviklingschef” og sendes til: sekretær Henriette Kanstrup på heak@clavis.org med kopi til direktør Bente Meinhardt på e-mail bme@clavis.org senest den 18.08.2019.


Ansættelsen sker efter gældende overenskomst for ledere ved danskuddannelsesområdet.


Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør Bente Meinhardt på tlf. 40805399.


CLAVIS er en undervisningsvirksomhed med mere end 30 års erfaring inden for undervisning, herunder dansk som andetsprog, virksomhedskurser, integration, kultur, jobsøgning, FVU mm. Vi har afdelinger i Roskilde, København og Aarhus og underviser på en lang række virksomheder i Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Midt


CLAVIS anser mangfoldighed som en vigtig ressource. Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere til at søge uanset køn, etnicitet og alder.