Pædagogisk læringscenter skal øge progressionen

Et pædagogisk læringscenter så i november dagens lys hos CLAVIS i Roskilde. Det skal blandt andet være et sted, hvor kursisterne kan fordybe sig og fokusere på de discipliner, som den enkelte gerne vil forbedre.

 

Stilheden emmer af koncentration. Kursusleder og koordinator Jonas Juhl Christensen sidder bøjet over en bog sammen med en kursist. Pegefingeren kører sikkert under de sorte bogstaver i bogen, og ordene bliver gentaget, så de bliver udtalt korrekt.

 

”Hovedformålet er at kunne hjælpe kursisterne på et plan, som der ikke altid er mulighed for i klasseundervisning,” siger Jonas Juhl Christensen.

 

Udover ham og en anden kollega, så består læringscentret også af en række frivillige, der kan samtaletræne med de kursister, der har brug for det.

 

”Ideen er, at kursisterne fra de enkelte klasser skal kunne lave en aftale med en underviser eller en frivillig, hvor man afsætter tid til at fordybe sig og fokusere på de opgaver, eller de discipliner, den enkelte kursist har problemer eller vanskeligheder med - eller i hvert fald kunne blive bedre til,” forklarer Jonas Juhl Christensen.

 

Læringscentret er for alle kursister på CLAVIS, men af praktiske årsager skal man have aftalt tid med en underviser. Oftest vil det være underviseren eller progressionsvejlederen, der henviser kursisten til læringscentret, hvorefter læringscentret vil tage hånd om det, der er problemer med.

 

”Ideen er, at det er åbent for alle kursister, der har behov for det. Det er egentlig kun for at finde ud af, hvem der skal sidde med kursisten,” forklarer Jonas Juhl Christensen, og fortæller at læringscentret er populært

 

”Erfaringerne med det pædagogiske læringscenter, indtil videre, er rigtig gode. Dagligt har vi mellem 5 og 10 kursister, der opsøger det pædagogiske læringscenter spontant, nogle gange flere end det. Der er bedre tid til at arbejde dybdegående med den enkelte kursists vanskeligheder, end der er i klasserne.”

 


Samarbejde med progressionsvejlederne

Læringscentret er også et samarbejde med CLAVIS’ progressionsvejleder, Cecilie Aleta Nielsen, da hun henviser kursister, der har ekstra behov for hjælp og støtte, og hun ser det derfor også som et vigtigt redskab til at øge kursisternes udvikling.

 

”Det pædagogiske læringscenter er en nødvendighed for at kursisterne kan udvikle deres kompetencer ordentligt, ” forklarer Cecilie Aleta Nielsen og fortsætter;

 

”Det er en ekstra ressource, hvor der er ekstra tid til den enkelte kursist. Det er der ikke helt i samme grad i den ordinære undervisning.”

 

Og Jonas Juhl Christensen kan mærke en forskel på kursisterne, der kommer i det pædagogiske læringscenter;

 

”Det er min klare overbevisning at vores kursister er glade for det pædagogiske læringscenter. Mange kommer af egen fri vilje, og jeg tror, at kursisterne fra tid til anden har brug for den ro, de kan få i det pædagogiske læringscenter, og som ofte ikke er til stede på de større hold, hvor man kan blive forstyrret.”