Virksomheder jubler over CLAVIS’ svejseforløb

”Vi har virkelig fået en rigtig god medarbejder”

 

”Jeg forstår ikke, hvorfor der ikke er andre kommuner, der er hoppet med på denne her.” Sådan lyder det fra Henrik Ussingkær fra Engskov Maskinfabrik i Ringsted.

 

Engskov har været en del af det svejseforløb, som CLAVIS sprog & kompetence, sammen med andre aktører, søsatte i foråret 2018. Her blev en gruppe udlændinge matchet med en række virksomheder, hvorefter de fik målrettet sprogundervisning, mens de var i praktik. Det har nu ført til, at 9 ud af 10 er kommet i fast arbejde, og hos Engskov Maskinfabrik er man også rigtig glade for forløbet:

 

”Vi har virkelig fået en rigtig god medarbejder,” forklarer Henrik Ussingkær om Najmaldin Mustafa al Ahmad, som nu er fastansat hos Engskov.

 

Henrik Ussingkær er ikke i tvivl om, at det er kompetenceafklaringen, der har en stor del af æren for det succesfulde forløb. Men også det at CLAVIS havde en konsulent, der kunne praktikantens sprog, så virksomheden vidste helt præcist, hvad han kunne, fordi konsulenten kunne oversætte. Noget som Engskov med tidligere praktikanter, uden et brancheforløb, har oplevet, at forventninger til praktikantens faglige evner ikke stemte overens med virkeligheden.

 

”Det største problem er, at der sidder en sagsbehandler, som ikke er håndværker, og som ikke forstår, hvad det er, de er ved at sende deres klient ud i. Det er os som virksomhed, der bruger tiden på at finde ud af det, sammen med dem, men det er bare nogle rigtige dårlige match, der opstår,” forklarer Henrik Ussingkær. Han fortæller, at de som virksomhed har brugt rigtig meget tid på at forstå, hvad praktikanterne kan – bl.a. på grund af sprogbarrierer.

 

”Jeg har haft mange somaliere, og de er jo ikke engang selv afstemt endnu på, hvad de vil, skal og kan. Ingenting var afklaret, og de har ikke brugt tid nok på at forstå hinanden,” forklarer Henrik, og fortæller, at de tidligere har forsøgt via tegninger at forklare, hvad de forskellige maskiner er, og at selvom de nikker, og siger, at det kan de godt, så viser det sig, at de ikke kan betjene maskinerne.

 

Fagsprog var en vigtig faktor

Udover kompetenceafklaringen og modersmålet, så er fagsproget også en vigtig del af forløbet:

 

”CLAVIS gik ud og lærte de fagudtryk, og så lavede man en app, som gjorde, at praktikanten lærte fagudtrykkene relativt hurtigt,” siger Henrik.

 

Hos smede- og maskinværkstedet Blixenkrone i Ringsted, har man også været glade for forløbet:

 

”Det har være rigtig godt. Helt fra starten med undervisningen, siger Jesper Blixenkrone og fortsætter:

 

”Yasir, der er her, nåede aldrig at gøre sit forløb helt færdigt på skolen, da vi beholdt ham. Han var, tror jeg, en af de bedre, så det fungerede rigtig godt for os. Jeg tror, en måned før han skulle stoppe, ansatte vi ham her, og så var han bare med til de afsluttende prøver osv.”.

 

Hos Engskov er der kun én ting, som Henrik Ussingkær ikke forstår:

 

”Det jeg ikke forstår, det er, hvorfor det næste projekt ikke bare starter op med det samme. Jeg begriber ikke, hvorfor der ikke starter noget med det samme. Jeg kan ikke forstå, hvorfor man vender tilbage til det samme. Kommunen har ringet til mig, og tilbudt, at jeg kunne få en anden i prøve, men så er vi tilbage til den gamle tid, og så ved jeg hvad succesraten er. Så hvorfor prøve det en gang til?”