Personale

Abdelghani Merkouk
Kursusleder
 abm@clavis.org

Amanda Jepmond Buciek (barsel)
Kursusleder
 ajb@clavis.org

Anette Leth
Kursusleder
 anle@clavis.org

Anne Feddersen
Administrativ medarbejder  4173 8101
 anf@clavis.org

Anne Boulay
Kursusleder
 anb@clavis.org

Anne Christina Aggerholm Odgaard
Kursuskoordinator  4173 8186
 acao@clavis.org

Anne Marie Sloth
Pædagogisk afdelingschef i Aarhus  5384 5399
 amsl@clavis.org

Anne Normann Wiik
Kursusleder
 anw@clavis.org

Annemette Skot-Hansen
Kursusleder
 ash@clavis.org

Annemette Gravgaard Larsen
Kursusleder
 agla@clavis.org

Annette Greve Grosen
Receptionist
 avan@clavis.org

Ayse Turan
HR-konsulent & Business Coach  2098 8775
 atu@clavis.org

Bente Meinhardt
Direktør  4080 5399
 bme@clavis.org

Bettina Nielsen
Uddannelseschef   3167 5399
 bni@clavis.org

Birgit Birch Henriksen
Kursusleder
 bbh@clavis.org

Birgit Wind Andreasen
Kursusleder
 biwa@clavis.org

Birthe Aagaard Nielsen
Administrativ medarbejder  4173 8154
 ban@clavis.org

Brian Nocis Jensen
Kursusleder
 bnje@clavis.org

Camilla Wiemann
DVP koordinator (dansk via polsk) - Barsel  4173 8123
 cada@clavis.org

Camilla Pagh Rasmussen
Administrativ medarbejder  4173 8182
 cpra@clavis.org

Carsten Puggaard Kristensen
Kursusleder
 capk@clavis.org

Cecilie Aleta Nielsen
Progressionsvejleder  4173 8128
 csa@clavis.org

Christel Tarber
Kursusleder
 chta@clavis.org

Ditte Dræby
Kursusleder
 didy@clavis.org

Ditte Graversgård Hansen
Kursusleder
 diha@clavis.org

Dorte Effersøe Martens
Kursusleder
 dema@clavis.org

Dorte Hardam Kristiansen Janin
Kursusleder
 doja@clavis.org

Dragana Vasojevic
Kursusleder
 dva@clavis.org

Elena Eriksen
Underviser  4075 1175
 ele@clavis.org

Elisabeth Maria Louisa Krüger
Kursusleder
 emk@clavis.org

Ervin Mariager
Kursusleder
 ebm@clavis.org

Eva-Marie Hammond
Kursusleder
 emha@clavis.org

Fatemeh Delavari Khorhe
Kursusleder og vejleder  2213 5399
 fad@clavis.org

Fatma Aydin
Kursusleder
 fayd@clavis.org

Hamid Jabbari Ilkhechi
IT-supporter  4173 8191
 haji@clavis.org

Hanne Salling Norberg
FVU-konsulent  4173 8125
 hgs@clavis.org

Hanne Skodsborg Nielsen
Kursusleder
 hasn@clavis.org

Hans Jørgen Mikkelsen
Konsulent for Danskuddannelserne  4173 8108
 hjm@clavis.org

Henrik Krogager
Kursusleder
 hekr@clavis.org

Henrik Vejbæk
Kursusleder
 hev@clavis.org

Ib Holme Jensen
Kursusleder
 ihj@clavis.org

Ina Sophia Niin Ring
Kursusleder
 isnr@clavis.org

Inge Evon Deckers
FVU-koordinator  4173 8129
 ied@clavis.org

Jacob Ibsen Andersen
Kursusleder
 jian@clavis.org

Jakob Andersen
Kursusleder
 jaan@clavis.org

Janne Aggerholm
Pædagogisk afdelingschef i København  4060 5399
 jag@clavis.org

Jens Thylkjær Almfort Olsen
Serviceleder  41 73 8119
 jol@clavis.org

Jeppe Vetterli Sjøgren
IT-pædagogisk afdelingsleder i Aarhus  5386 5399
 jvsj@clavis.org

Jinan Rashid Muhsen
Kursusleder
 jrm@clavis.org

Jo Ebert Håkonsson
Visitator  4173 8117
 jeh@clavis.org

John Baarstrøm
Serviceleder  4173 8180
 joba@clavis.org

Jonas Juhl Christensen
Kursusleder
 jjc@clavis.org

Karen Wajnman
Kursusleder
 kwa@clavis.org

Karen Gammelgaard Jensen -
Kursusleder - Barsel  41 73 81 12
 kgj@clavis.org

Khalil Hamad
Servicemedarbejder
 khah@clavis.org

Kirsten Bidstrup Mortensen
Kursusleder
 kbm@clavis.org

Kirsten Jacobsen Hammelev
Koordinator  4173 8189
 kiha@clavis.org

Kirstine Bjerg Nielsen
Kursusleder
 kibn@clavis.org

Kåre Christiansen
Kursusleder
 kach@clavis.org

Lene Rasmussen
Kursusleder
 ler@clavis.org

Lilian Anita Bjerremand
Kursusleder
 liab@clavis.org

Lis Ørsted
Kursusleder - Barsel
 lom@clavis.org

Lisbeth Lorenzen
Kursusleder
 lilo@clavis.org

Lone Bilgrav
Administrativ medarbejder  4173 8153
 lobi@clavis.org

Lone Dethlefsen
Kursusleder
 lod@clavis.org

Lone Bjerregaard Bartholomæussen
Kursusleder
 loba@clavis.org

Louise Frank Jørgensen
Kursuskoordinator  4173 8159
 lofj@clavis.org

Mai-Britt Conradsen
Kursusleder
 mbc@clavis.org

Majka Bjørnager
Kursusleder
 mabj@clavis.org

Malika Saidi
Servicemedarbejder  4173 8122
 mas@clavis.org

Maria Tornslev
Administrativ medarbejder  4173 8181
 mato@clavis.org

Marian Susanne Høxbroe
Teamleder i sekretariat, Roskilde  4173 8103
 msh@clavis.org

Mariann H. Rolsted
FVU-konsulent  3172 6860
 mhr@clavis.org

Marianne Berner
Kursusleder
 mbr@clavis.org

Melihat Zengin
Kursusleder
 mez@clavis.org

Merete Rømer Engel
Kursusleder
 mere@clavis.org

Mette Kolster Rødgaard Brandt
Afdelingschef i Roskilde  2210 5399
 meb@clavis.org

Monika Zeterwal
Marketingkonsulent  2064 5399
 moz@clavis.org

Nana Holst Møller
FVU-koordinator  41 73 81 27
 nhm@clavis.org

Pernille Søndergaard Leth
Kursusleder
 pesl@clavis.org

Peter Michael Troelstrup
Kursusleder
 pemt@clavis.org

Pia Bjerg
Administrativ afdelingschef i Aarhus  5381 5399
 pibe@clavis.org

Pia Schultz
Kursusleder
 pisc@clavis.org

Rasmus Mortensen
Kursusleder
 ram@clavis.org

Rasmus Sønnik Fischer
Kursusleder
 rsf@clavis.org

René Emil Engell Andersen
Serviceleder  4173 8121
 rea@clavis.org

Rikke Gawinski
Kursusleder
 riga@clavis.org

Saman Zaki
Visitator  4173 8124
 saz@clavis.org

Sanel Sinanovic
Administrativ medarbejder
 sasi@clavis.org

Signe Wendt Galster
Kursusleder
 sweg@clavis.org

Simone Rams Rasmussen
Kursuskoordinator  4173 8187
 sira@clavis.org

Sofie Roursgaard
Administrativ medarbejder  41738153
 skjr@clavis.org

Steen Birkelund Steensberg
Afdelingsleder - Fast Track Danish  5379 5399
 stbs@clavis.org

Steffen Haurholm-Larsen
Kursusleder
 shl@clavis.org

Stine Greve
Kommunikationskonsulent  4063 5399
 sng@clavis.org

Susanne Bernth
Kursusleder
 sube@clavis.org

Susanne Dahl
Adm. afdelingsleder  4173 8113
 sud@clavis.org

Susanne Jensen
Kursusleder
 suj@clavis.org

Ulla Anna Rasmussen Brenting
Kursuskoordinator  4173 8158
 uarb@clavis.org

Vigdis Thurid Andreasardóttir Jensen
Kursusleder
 vtaj@clavis.org

Virginija Gerulé
Teamleder i sekretariat, København  4173 8155
 vig@clavis.org

Wassim Noureddine
IT-konsulent  5387 5399
 wano@clavis.org

Wissam S. Chami
Drifts- og administrationschef  4173 8111
 wsc@clavis.org