Personale

Anne Marie Sloth
Pædagogisk afdelingschef i Aarhus  5384 5399
 amsl@clavis.org

Janne Aggerholm
Pædagogisk afdelingschef i København  4060 5399
 jag@clavis.org

Jeppe Vetterli Sjøgren
IT-pædagogisk afdelingsleder i Aarhus  5386 5399
 jvsj@clavis.org

Mette Kolster Rødgaard Brandt
Afdelingschef i Roskilde  2210 5399
 meb@clavis.org

Pia Bjerg
Administrativ afdelingschef i Aarhus  5381 5399
 pibe@clavis.org

Steen Birkelund Steensberg
Afdelingsleder - Fast Track Danish  5379 5399
 stbs@clavis.org

Susanne Dahl
Adm. afdelingsleder  4173 8113
 sud@clavis.org