Aisha: "Jeg oplevede en stor ændring i mine formuleringer."

Jeg oplevede en stor ændring i mine formuleringer. Jeg blev bedre til at formulere mig, men også mere opmærksom på sætningskonstruktionerne, samt hvordan man skal skrive mere akademisk.

 

Underviserne kan hjælpe andre med anden etnisk baggrund. Jeg synes, det er behjælpeligt ift. at lære at formulere sig korrekt, især hvis man oplever det danske sprog som værende udfordrende, og ikke kan indhente hjælp hjemmefra.

 

Det er en stor fordel at følge et FVU-kursus, hvis man vil have styrket sine sproglige kompetencer og jeg synes min lærer, Mariann har været super god til at forklare det grammatiske på en måde, så man husker det godt. Men det kræver, at man som kursist følger med og gør en indsats for at lære det sproglige og grammatiske.