Virksomhederne om CLAVIS

Metropol om CLAVIS

Metropol tilbyder via CLAVIS sine studerende FVU Dansk - læsning, stavning og skriftlig fremstilling.

Rikke Meldgaard Thomsen, Studievejleder, Studieservice Koncernadministration, Professionshøjskolen Metropol, fortæller:

"På Professionshøjskolen Metropol er vi meget glade for vores flerårige samarbejde med CLAVIS, der udbyder intensive gratis danskkurser i læsning, stavning og skriftlig fremstilling.

Kurserne henvender sig til fx Bachelor- og tosprogede studerende, der er udfordrede på deres skriftlige danskkompetencer. I studievejledningen oplever vi det som en stor fordel, at vi har et konkret tilbud, vi kan henvise de studerende, der ønsker at opkvalificere deres danskkompetencer, til.

CLAVIS udviser stor fleksibilitet, og udbyder kurserne, så de overlapper mindst muligt med de studerendes studietid, og vi får mange positive tilbagemeldinger fra de studerende, der deltager i CLAVIS' undervisning."

IBM om CLAVIS

IBM tilbyder sine udenlandske ansatte danskundervisning i samarbejde med CLAVIS. Undervisningen tilrettelægges på virksomheden, hvor kursisterne får mulighed for at forene karriere, netværk, job og danskundervisning.

Tine Hagenau, Global Mobility Consultant & Immigration Team Lead hos IBM, fortæller om sin oplevelse af samarbejdet med CLAVIS:

"Det er vigtigt for IBM Danmark at have gode rammer for alle vores medarbejdere - glade og tilfredse medarbejdere er kernen til effektivitet og innovativ tankegang, som vi skønner meget højt. At vi via CLAVIS og Københavns kommune kan tilbyde gratis danskundervisning for vores udenlandske medarbejdere og derigennem desuden tilbyde dem et spændende eksternt netværk er noget vi sætter stor pris på.

Vi er i IBM Danmark altid glade for at invitere indenfor og har mærket en interesse for os som virksomhed fra deltagerne på kurserne. Det er i det hele taget vigtigt for os at støtte op om de projekter der køres via Consortium for Global talent, da vi ser det bringer stor værdi for det internationale fællesskab i Københavnsområdet såvel som os som virksomhed.

CLAVIS har et professionelt men samtidigt personligt tag på både kursister og os som virksomhed og udviser desuden stor selvstændighed - de gør det nemt at være en god vært."

Carlsberg om CLAVIS

Carlsberg tilbyder via CLAVIS sine højtuddannede udenlandske ansatte danskundervisning på virksomheden.

Birgit Brink Tommerup, Mobility Coordinator hos Carlsberg, fortæller:

”Danskundervisningen leveres professionelt af CLAVIS, og det fungerer godt for vores ansatte. Vi har kun fået positiv feedback fra vores ansatte, som er meget tilfredse med CLAVIS. Det er godt for vores ansatte at kunne følge et kursus, som matcher deres niveau og hurtige progression.

Danskkurset afholdes på skift hos virksomhederne i konsortiet [Consortium for Global Talent], og det er rigtig fint for vores ansatte at møde andre udenlandske specialister på de forskellige virksomheder. Vi inddrager desuden de ansattes ægtefæller og tilbyder også dem at lære dansk, møde andre og danne netværk via dette samarbejde.”

Dansk for læger og andet sundhedspersonale

Sándor Beniczky, specialeansvarlig overlæge, ph.d. ved Filadelfia, fortæller om CLAVIS’ undervisning af udenlandske læger inden for sundhedsfagligt dansk:

”Vi har meget positive erfaringer med CLAVIS’ undervisning og er rigtig tilfredse med resultaterne. De målrettede og specialdesignede forløb for de udenlandske læger, der hurtigt skal tilegne sig dansk for at kommunikere med patienter og kolleger, er meget nyttige. Kombinationen af basisdansk, udtale og sundhedsfagligt dansk er en god konstruktion”.

De udenlandske læger ansat i Filadelfia har modtaget danskundervisningsforløb hos CLAVIS med fokus på basisdansk, sikker og klar udtale og sundhedsfagligt dansk.

Målrettet eneundervisning

På tandkunsten modtog en medarbejder et eneundervisningsforløb på 10 uger med særligt fokus på udtale.

Lise-Lotte, Tandkunstens leder siger om CLAVIS:

”Det der tiltrak os særligt ved CLAVIS var, at vi selv – med kyndig vejledning – kunne bestemme rammerne for og indholdet af forløbet. CLAVIS har på kort tid formået at give vores ansatte en langt bedre udtale og dermed en langt bedre patientkontakt. Den sproglige efteruddannelse, som Tandkunsten købte hos CLAVIS har været en helt rigtig investering. Efter kurset kan vi tydeligt mærke, at vores ansatte er blevet meget sikrere i patientrelationer. CLAVIS sikrede både et rigtigt godt forløb og et flot resultat. Samarbejdet med CLAVIS har fungeret helt upåklageligt. Alle vores ønsker er imødekommet, og CLAVIS har evnet at omsætte vores ønsker til faglighed og konkret resultater”.