Klippekort til Danskuddannelsen

– udenlandske arbejdstagere og studerende mfl.

 

Udenlandske arbejdstagere og studerende mfl. modtager et klippekort fra kommunen - et klip pr. modul - når de starter deres danskundervisning. Klippekortet svarer til det økonomiske tilskud kommunen yder til danskuddannelsen. Hvert klip er tidsnormeret med en uddannelsesret op til 3,5 svarende til maksimalt 42 måneder. Klippekortet har en samlet gyldighedsperiode på 5 år.

 

Gennemsnit antal måneder pr. modul:

 

Modul DU1 DU2 DU3 Maksimalt
1 3 mdr. 2 mdr. 2 mdr. 4 mdr.
2 3 mdr. 2,5 mdr. 2 mdr. 5 mdr.
3 4 mdr. 3,5 mdr. 3 mdr. 7 mdr.
4 4 mdr. 4 mdr. 4 mdr. 8 mdr.
5 5 mdr. 4,5 mdr. 4,5 mdr. 9 mdr.
6 5 mdr. 4,5 mdr. 4,5 mdr. 9 mdr.

 

Indplacering
Bliver du ved uddannelsesstart indplaceret på et højere modul end modul 1, vil du kun få tildelt et antal klip svarende til de resterende moduler på din danskuddannelse.

 

Pause
Klippekortet giver dig mulighed for at holde pauser i undervisningsforløbet fx i forbindelse med intensive arbejdsperioder eller udlandsophold. Vi anbefaler, at man holder pause efter bestået modultest og før et nyt modul påbegyndes. Du skal huske at informere administrationen om dine pauser. Hvis du ønsker at holde pause midt i et modul og før en bestået modultest vil du miste resten af indeværende klip. Når du består et modul stopper dine klip. Det næste klip starter, når du starter på et nyt modul.

 

Modultest og klip
Når en modultest er bestået, bortfalder de måneder, der måtte restere på klippet. Består du ikke modultesten inden for den periode, modulet er tidsnormeret til, vil du kunne fortsætte undervisningen på det efterfølgende klip, og her aflægge modultest. Det betyder, at kursister, der bruger mere end et klip til at bestå modultesten, vil have færre klip til de efterfølgende moduler.