Vilkår og betingelser ved tilmelding til Danskuddannelsen

Ved at klikke på ”Send” til tilmeldingsblanketten til Danskuddannelsen giver du samtykke til, at CLAVIS sprog & kompetence (herefter ”CLAVIS”) indhenter og behandler de opgivne personoplysninger. CLAVIS indsamler og behandler kun de indtastede oplysninger, og oplysningerne videregives til din bopælskommune med henblik på at du kan blive henvist til danskuddannelse hos CLAVIS.

 

CLAVIS er dataansvarlig for oplysningerne. Du kan kontakte CLAVIS på telefon +45 41 73 81 00 eller på e-mail kontakt@clavis.org.

 

Personoplysningerne indhentes og behandles med det formål at lade din bopælskommune henvise dig til danskuddannelse hos CLAVIS, og oplysningerne behandles på baggrund af dit samtykke hertil. Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket, i hvilket tilfælde vi sletter oplysningerne med det samme. Du kan trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os på ovenstående e-mailadresse.

 

Du skal dog være opmærksom på, at dit samtykke er en betingelse for at du kan blive henvist til danskuddannelse hos CLAVIS.

 

Vi behandler kun oplysningerne, så længe det er nødvendigt. Oplysningerne opbevares højst i 5 år, medmindre du bliver henvis til danskuddannelse hos CLAVIS, i hvilket tilfælde vi er forpligtede i henhold til loven til at beholde oplysningerne længere.

 

Du har efter databeskyttelsesforordningen ret til at få indsigt i dine oplysninger, til at få berigtiget forkerte oplysninger, til at få slettet oplysningerne, til at begrænse vores behandling af oplysningerne, til at gøre indsigelse mod vores behandling og til at transmittere oplysningerne. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har også ret til at indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.