FVU Engelsk

København - Aarhus - Roskilde - Ringsted - Holbæk

 

Har du behov for engelskundervisning, og er du ansat i en virksomhed?

FVU Engelsk er et gratis kursus til dig, der har behov for at blive bedre til at kommunikere på engelsk og styrke de basale engelskfærdigheder. Det kan være, at dit arbejde kræver kommunikation på engelsk. Det kan vi hjælpe med, og vi kan give dig de kompetencer i både udtale, forståelse, ordforråd og i det skriftlige.

 

Kurset er opdelt i trin, og før kursusstart tester vi dig, så vi sikrer det rette undervisningsniveau.

 

Trin 1: Vi starter med enkle ord og sætninger, og deltagerne lærer langsomt at tale med andre på engelsk.

Trin 2: Vi øver engelskudtale – både i dagligdagen men også på arbejdspladsen. Deltagerne vil lære at forstå en samtale, og vil udvide ordforrådet.

Trin 3: Vi træner deltagelse i en samtale på engelsk. Deltagerne kan tale mere sammenhængende og give udtryk for sine meninger.

Trin 4: Vi træner forståelse for læsning af mere komplekse tekster. Derudover at kunne udtrykke sig og give instrukser på arbejdet.

 

Tid og sted

 

Pris
FVU er gratis. Hvis undervisningen finder sted i arbejdstiden, kan din virksomhed søge om SVU – Statens Voksenuddannelsesstøtte. Vi hjælper gerne med ansøgningen.

 

Prøver 
Hvert trin er på 20-30 klokketimer. Der afholdes prøve efter sidste trin, på de andre trin kan man få en bedømmelse.

 

Hvem kan deltage?
FVU Engelsk er for dig, der er over 25 og er ansat i en virksomhed samt har et dansk CPR-nummer. Er du tosproget, skal du have afsluttet Prøve i Dansk 1, 2, 3 eller være i gang med Danskuddannelse 1 modul 6, Danskuddannelse 2 modul 5-6 eller Danskuddannelse 3 modul 4-5.

 

Din arbejdsgiver skal godkende din deltagelse og udfylde denne Arbejdsgivererklæring om deltagelse.

 

Hvis du er under 25 år, er det muligt at deltage, hvis ét af følgende kriterier er opfyldt:

  • Er selvforsørgende, dvs. har job på mindst 20t.
  • Har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse (herunder STU)
  • Er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse (herunder STU) og samtidig har et behov for FVU, der ikke kan dækkes af de almindelige støtteforanstaltninger, som deres uddannelser i øvrigt tilbyder.
  • Er på barsel
  • Ikke er tilmeldt FGU eller har udtømt sine muligheder for FGU
  • Går på uddannelse under kriminalforsorgen

 

FVU-trin i forhold til Danskuddannelsen

 

 

 

Information og tilmelding

 

København og Roskilde
Administrationen
Rosemary Hammelstrup
Telefon: 4173 8102
E-mail: rlth@clavis.org

Ringsted og Holbæk
Administrationen
Eva R. Lie
Telefon: 4173 8105
E-mail: eral@clavis.org

Aarhus
FVU-administrator
Anette Foged Christensen
Telefon: 41 73 81 85
E-mail: afoc@clavis.org

 

FVU virksomheder og uddannelsesinstitutioner
FVU-konsulent
Mariann Horsted Rolsted
Telefon: 31 72 68 60
E-mail: mhr@clavis.org

 

 

 

Arbejdsgivererklæring om deltagelse

 

 

FVU og OBU samarbejdspartnere - relevante links

www.vucroskilde.dk
www.kvuc.dk

www.aarhushfogvuc.dk
www.vucklar.dk 

www.nordvestvuc.dk

Bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning