Studieprøven

Hos CLAVIS kan du tage Studieprøven


Prøverne afholdes to gange om året - i juni og november.

 

Prøvetermin november - december 2018
Studieprøven - skriftlig: 12. november

Tilmeldingsfrist hos CLAVIS: 3. september 2018


Prøvetermin maj - juni 2019

Studieprøven: 13. maj 2019

Mundtlig del af prøveterminen: 11.-21. juni 2019

Tilmeldingsfrist hos CLAVIS: 4. marts 2019


 

Prøvetermin november - december 2019

Studieprøven: 11. november 2019

Mundtlig del af prøveterminen: 2.-13. december 2019

Tilmeldingsfrist hos CLAVIS: 2. september 2019


Gebyr 2018

Gebyr for Studieprøven er 801 kr. for den skriftlige prøve og 801 kr. for den mundtlige prøve. Indbetaling og betingelser

Tilmelding til prøver

Roskilde
Sekretær
Marian Høxbroe
tlf.: 41 73 81 03
E-mail: msh@clavis.org

København
Sekretær
Biljana Popovic
tlf.: 41 73 81 54
E-mail: bipo@clavis.org

 

Studieprøven giver adgang til GIF og HF og de fleste videregående uddannelser, dog afhængigt af dit karaktergennemsnit ved Studieprøven og de øvrige adgangsbetingelser på uddannelserne.


Ønsker du at deltage på et studieprøvehold - kan du læse om selve undervisningen her:


Fra godt til virkelig godt dansk

Har du bestået Danskuddannelse 3 og ønsker at udvikle dit danske endnu mere? Så er dansk på studieprøveniveau måske noget for dig.

Mål med undervisningen 
På et studieprøvehold arbejdes der i dybden med både sprog og indhold. Formålet med undervisningen på et studieprøvehold er, at du lærer at udtrykke dig sprogligt nuanceret såvel mundtligt som skriftligt, med en meget høj grad af korrekthed. Derudover er det et mål, at du kan deltage i den danske samfundsdebat og dygtiggøre dig til at klare en videregående uddannelse eller et arbejde på lige fod med danskere. Du vil opnå bred viden om det danske sprog og danske forhold. Du vil blive i stand til at anvende sproget relevant i stort set alle sammenhænge mundtligt som skriftligt. Og du vil lære at argumentere og forholde dig selvstændigt og ræsonnerende til et stof.

Tid og sted 
Vi har mulighed for at undervise på alle tidspunkter formiddag, eftermiddag, aften og weekend alt efter behov og ved minimum 10 kursister.

 

CLAVIS har afdelinger i RoskildeKøbenhavnHelsingør og Næstved

 

Tilmelding til studieprøven

Roskilde
Sekretær
Marian Høxbroe
tlf.: 41 73 81 03
E-mail: msh@clavis.org

København
Sekretær
Biljana Popovic
tlf.: 41 73 81 54
E-mail: bipo@clavis.org

 

Eller ved personligt fremmøde i København eller Roskilde.