Sundhedsdansk

Roskilde - København - Aarhus


Danskundervisning for udenlandske læger og andet sundhedsfagligt personale – jeres medarbejdere.

Målrettet og skræddersyet danskundervisning for medarbejdere inden for samme branche har mange fordele. Undervisningen kan fra start tage udgangspunkt i fælles autentiske materialer, arbejdskultur og relevante samtaleemner og hermed være medvirkende til at danne rammen for et højt progressionsniveau.

Formål og fokus
Formålet er at gøre medarbejderen sprogligt parat til at arbejde i det danske sundhedsvæsen. Fokus ligger bl.a. på udtale, korrekthed og kommunikation med kolleger, patienter og pårørende – i skrift og tale.

Undervisningsforløb
Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkelte medarbejders forudsætninger og arbejde og kan kombineres med den ordinære, finansierede modulopdelte danskundervisning. Undervisningen foregår online.

Sundhedsdansk online
Undervisningen foregår to gange ugentligt i to lektioner. Via ”Sundhedsdansk ” er det muligt at undervise flere medarbejdere på forskellige lokationer på samme tid. Udover en tavlefunktion giver Sundhedsdansk også mulighed for gruppearbejde online. Undervisningen optages og kan dermed afspilles på et senere tidspunkt.

Pris
Sundhedsdansk er et gratis tilbud til alle med fast bopæl i Danmark. Kurset hører under FVU - Forberedende Voksenundervisning.

 

Kontakt

Sundhedsfaglig sprogkonsulent
Karen Gammelgaard Jensen

 41 73 81 12
 kgj@clavis.org