Testkrav på dit sprogcenter

Testkrav på dit sprogcenter

For at deltage i undervisningen skal du kunne fremvise et negativt testsvar, der er gældende inden for de seneste 72 timer. Du kan blive undtaget for testkrav i helt specielle situationer – ring til os og hør nærmere.

Du kan her på denne side finde information om testkrav på forskellige sprog.

 

Test requirements at your language center

To participate in tuition, you must be able to present a negative test result which is valid with the last 72 hours. You can be exempted from test requirements in various situations – please call us to know more.


Find information about test requirements at this page in different languages.

 

 

Testkrav - information på dansk

Testkrav - information på engelsk

Testkrav - information på dari

Testkrav - information på somali

Testkrav - information på tyrkisk

 

 

Undtagelsesårsager for testkrav - uddrag af information fra Børne- og Undervisningsministeriet:

  • af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19
  • som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19
  • tidligere har været smittet med covid-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det omfang de kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller antigentest for covid-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 180 dage gammelt, eller
  • kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19. Et vaccinationsforløb mod covid-19 anses for gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis.