SUPEER - Sustainable Integration through PEER support

 

Målet er at styrke etniske minoritetsunges integration og aktive medborgerskab i det danske samfund gennem oprettelsen og faciliteringen af et tværkulturelt netværk for unge med mangfoldig etnisk-kulturel baggrund.

 

Netværket skal danne ramme om et forsøg med peer-baserede læringsaktiviteter, der samlet fremmer empowerment og social kapital blandt unge med både dansk og anden etnisk baggrund.

 

SUPEER er indledt med en research- og analysefase til brug for en fælles begrebsforståelse og tilgang til planlægningen og implementeringen af et videre netværksprogram/peer-program for unge med mangfoldig etnisk-kulturel baggrund. 

 

 

Læs mere om informationen til de unge kommende projektdeltagere:

En ny vej til bæredygtig integration og aktivt medborgerskab

 

  • Er du mellem 16-30 år og bor i Roskilde eller omegn?
  • Vil du mødes med andre unge – på tværs af nationaliteter?
  • Og – har du et budskab, du vil formidle til verden?


Så har du nu muligheden for at deltage i et program, hvor unge med forskellige baggrunde etablerer ligeværdige relationer gennem et fælles lærings-og netværksprogram: SUPEER-netværk. Læs mere https://www.clavis.org/udviklingsprojekter/transnationale-projekter/supeer-netvaerk

 

 

I april 2019 blev de første ideer til projektet SUPEER grundlagt, og her kan I høre, hvad en af vores deltagere tænker om projektet.

Kontakt

FVU-koordinator
Nana Holst Møller

 41 73 81 27
 nhm@clavis.org