Afsluttet projekt!

SUPEER - Sustainable Integration through PEER support

 

Målet er at styrke etniske minoritetsunges integration og aktive medborgerskab i det danske samfund gennem oprettelsen og faciliteringen af et tværkulturelt netværk for unge med mangfoldig etnisk-kulturel baggrund.

 

Netværket skal danne ramme om et forsøg med peer-baserede læringsaktiviteter, der samlet fremmer empowerment og social kapital blandt unge med både dansk og anden etnisk baggrund.

 

SUPEER er indledt med en research- og analysefase til brug for en fælles begrebsforståelse og tilgang til planlægningen og implementeringen af et videre netværksprogram/peer-program for unge med mangfoldig etnisk-kulturel baggrund. 

 

 

Læs mere om informationen til de unge kommende projektdeltagere:

En ny vej til bæredygtig integration og aktivt medborgerskab

 

  • Er du mellem 16-30 år og bor i Roskilde eller omegn?
  • Vil du mødes med andre unge – på tværs af nationaliteter?
  • Og – har du et budskab, du vil formidle til verden?


Så har du nu muligheden for at deltage i et program, hvor unge med forskellige baggrunde etablerer ligeværdige relationer gennem et fælles lærings-og netværksprogram: SUPEER-netværk. Læs mere https://www.clavis.org/udviklingsprojekter/transnationale-projekter/supeer-netvaerk

 

 

Læs mere på projektets hjemmeside eller følg det på Facebook.

 

 

 

 

 

 

I april 2019 blev de første ideer til projektet SUPEER grundlagt, og her kan I høre, hvad en af vores deltagere tænker om projektet.


I løbet af SUPEER-netværksprogrammet har de unge deltagere designet og skabt produkter efter eget valg. Et eksempel på et produkt er denne podcast, som er skabt af Minnah, Scott, Milion og Holly. I podcasten taler de om deres erfaringer med venskaber under nedlukninger, internettets potentiale til at bringe folk sammen trods lange afstande og om, hvordan de forestiller sig at verden kommer til at være efter corona.