Ung-til-ung netværk

Projekt er afsluttet

 

CLAVIS ung-til-ung netværk er et projekt under CLAVIS sprog & kompetence.


Projektet er for unge, hhv. unge studerende og kursister med flygtningebaggrund i ungeafdelingen, som tilsammen skaber et interkulturelt ungenetværk.  

Projektet bygger på ung-til-ung-tilgangen, hvor unge studerende sættes sammen med unge med flygtningebaggrund. Fælles kan de skabe grundlaget for et godt ungdomsliv i Danmark. Det sker gennem mentor-mentee forløb samt gennem netværksevents, hvor mentorer og mentees lærer af hinanden og skaber et socialt netværk.

Projektet lægger stor vægt på, at de unge skaber et interkulturelt fællesskab og sammen udvikler sig, lærer af hinanden, og at empowerment og ligeværdighed er vigtige værdier.

 

Kontakt:

   

  

Projektkoordinator
Nana Holst Møller
Tlf.: 4173 8127
E-mail: nhm@clavis.org

 

 

 

Bliv mentor

CLAVIS ung-til-ung netværk

- et nyt netværk for unge i Helsingør og Roskilde.

Er du 18+, studerende og bor du i Roskilde, Helsingør, Fredensborg eller Hørsholm kommune? Så kan du nu søge om at blive del af et nyt interkulturelt ung-til-ung netværk i Roskilde eller Helsingør. Du vil blive mentor for en mentee, og del af et ungenetværk for unge studerende og nyankomne unge med flygtningebaggrund. I netværket vil der være faglige og sociale temaevents.

Mentor

Du har lyst til at spille en vigtig og aktiv rolle i integrationen og velkomsten af din mentee i dit lokalområde. Det kan være sammen at deltage i fritidsaktiviteter, sociale events, sport, workshops – eller lige hvad I sammen finder på.

Du indgår i et en-til-en mentor-mentee forløb med et stort ansvar. Til gengæld får en unik chance for at gøre en forskel for en ung mentee og lære om en anden kultur.

Du vil tage en mentoruddannelse over 4 hverdagsaftner og løbende erfaringsudveksle med andre mentorer.Mentees

  • De unge er mellem 16 og 25 år og kommer primært fra Iran, Irak, Syrien og Eritrea.
  • De går på CLAVIS, hvor de får undervisning i dansk, matematik, engelsk og it.
  • De er startet på et nyt liv og på en ny uddannelse, og drømmer om at få danske venner og et ungenetværk i Danmark.

Mentor – mentee matchet

Projektet har tilknyttet projektkoordinatorer, som vil matche mentorer og mentees ud fra alder, køn, uddannelse og interesser og facilitere uddannelsen og forløbet.

Tilmelding

Kontakt os hvis du ønsker at blive mentor.

 

CLAVIS er hele tiden på udkig efter samarbejdspartnere, og vi ønsker at samarbejde med uddannelsessteder, museer o.a. i lokalområderne.

Kunne du tænke dig at samarbejde med os om f.eks. at rekruttere nye mentorer fra din skole/forening eller lignende? Eller kunne du tænke dig at lave en workshop eller et event med os, som f.eks. en kunstworkshop, en bowlingtur – eller noget helt andet? Så kontakt os meget gerne mhp. et samarbejde.

 

I foråret 2018 rekrutteres mentorer fra uddannelsesinstitutionerne i Roskilde og Helsingør til de to ungenetværk. De studerende, der bliver optaget på uddannelsen, vil gennemgå dette forløb i 2018.

1.      Mentoruddannelse over 2 hverdagsaftener

Første del af mentoruddannelsen foregår over 2 hverdagsaftener. Her får den fremtidige mentor værktøjer til brug i mentorrollen, en introduktion til målgruppen og træning i navigation i kulturmøder. Denne del af uddannelsen er på 8 lektioner

2.      Mentor og mentee bliver matchet

Anden del er et forløb på cirka en måned, hvor mentor og mentee matches og opstarter deres forløb. Projektkoordinatoren superviser det første møde og sørger for at det er et godt match, samt vejleder mentoren og menteen i hvordan forløbet kan starte og foregå. Vi forventer at mentor og mentee mødes cirka en gang om ugen på en selvvalgt dag og tidspunkt. Det kan f.eks. være at tage sammen til fodbold, klaver, tegneworkshop, spise aftenmad sammen eller tage på cafe med veninderne. Eller lige hvad man synes kunne være sjovt.

Der vil også være et fagligt og socialt event, hvor alle mentorer og mentees får mulighed for at lære hinanden at kende og starte netværket op. Vi forventer at afholde disse events hver 2. måned.

 

3.      Mentor uddannelse over to hverdagsaftener

Tredje del af uddannelsen foregår over to hverdagsaftener, hvor mentorerne erfaringsudveksler og sparrer med hinanden. Der vil være oplæg ift. ønsker fra mentorerne fx ”Kommunikation i praksis” og yderligere informationer om udvalgte lande, som mentorerne har behov for kendskab til. Desuden planlægger de sammen med projektkoordinatoren fremtidige temaer til sociale og fagligt netværksevents. Denne del af uddannelse er på 8 lektioner.

 

4.      Mentor-mentee forløbet

De næste cirka 6 måneder kører en-til-en mentor-mentee forløbene med sideløbende faglige og sociale netværksaktiviteter i ungenetværket.

Cirka en gang om måneden mødes mentorerne med projektkoordinatoren, og evaluerer og sparrer med hinanden om forløbet med deres mentees. Dette indgår også som en del af mentoruddannelsen.

5.      Afslutning på mentoruddannelsen

Efter ca. 6 måneder får mentorerne certifikat på gennemført mentoruddannelse samt frivilligbevis, men forhåbentlig fortsætter mentor-mentee forløbene.


Praktisk information:

Mentoruddannelsen starter ved 5-8 tilmeldinger og vil typisk være en aften om ugen ca. 2,5 time.

 

Hvis du er interesseret i at blive ungementor i CLAVIS ung-til-ung netværk i Helsingør eller Roskilde, så kontakt projektkoordinatoren i Helsingør eller Roskilde og hør hvornår næste informationsaften er.

 

Danmarksturen – Kend dit nye hjemland

En del af ung-til-ung netværket er også Danmarksturen – Kend dit nye hjemland, som har til formål at kursisterne i ungeafdelingerne i Roskilde og Helsingør skal blive bedre til dansk, og lære Danmark og danskerne bedre at kende. Dermed kan Danmarksturene bidrage til integration, aktivt medborgerskab og interkulturel sameksistens for unge mellem 15-25 år med flygtningebaggrund.

I november 2017 tog Helsingørs ungeafdeling på Danmarkstur, og maj 2018 tog Roskildes ungeafdeling afsted.

På Danmarksturene besøger vi museer, og er på byvandringer, til fællesspisning og netværksevents med unge danskere, på virksomhedsbesøg og besøger historiske og kulturelle steder, og gennem disse oplevelser vil de unge lære Danmark og danskerne bedre at kende. 

Kursisterne besøger byer og steder som f.eks. Danfoss i Sønderborg, Institut for (X) i Aarhus, Vesterhavet, Højer Sluse, H. C. Andersens Hus i Odense og deltager i fællesspisning i f.eks. Absalon CPH og møder unge danskere til f.eks. DFUNKs arrangementer i Aarhus og København.
   

 

Vi bliver støttet økonomisk af Socialstyrelsen og har fået tilskud fra Roskilde Festivalen. Vi samarbejder med lokale uddannelsesinstitutioner og de unges bopælskommuner.

Projektet foregår i ungeafdelingerne under CLAVIS i Helsingør og Roskilde.

 

CLAVIS ung-til-ung netværk

Nana Holst Møller, projektkoordinator

E-mail: nmh@clavis.org

tlf. 41 73 81 27

 

Bliv en del af et nyt spændende projekt for unge studerende og unge med flygtningebaggrund i Roskilde, Helsingør, Hørsholm og Fredensborg.


Mentorer
Er du 18+ år og studerende, og vil du gøre en forskel for en ung med flygtningebaggrund, så bliv mentor.

 

Kig forbi til "drop in" i vores Ungeafdeling i Roskilde og bliv klogere på om en mentorordning er lige noget for dig. Ring på forhånd.

 

Ung-til-ung netværket