Virksomheder

CLAVIS kan tilbyde unikke uddannelseskoncepter, der matcher de behov som I og jeres medarbejdere har i forhold til undervisning i sprog, kommunikation og kompetenceudvikling inden for blandt andet dansk og matematik.


Vi ved, at jeres behov for undervisning ændrer sig i takt med samfundets udvikling, og vi holder os derfor ajour via analyser og markedsundersøgelser med læringsbehov og læringsstile blandt både traditionelle og nytilkomne medarbejdergrupper. Den nye viden og vores erfaringer omsætter vi til undervisningskoncepter også til medarbejdere på farten.


En af vores styrker er, at vi har stor erfaring med at kombinere vores forskellige ydelser, så medarbejderen til enhver tid får det optimale tilbud og det fulde udbytte af undervisningen.