Engelsk til virksomheder - FVU Engelsk

København - Aarhus - Roskilde - Ringsted - Holbæk

 

Har jeres medarbejdere behov for engelskundervisning?

FVU engelsk er et gratis kursus til medarbejdere, der har behov for at blive bedre til at kommunikere på engelsk og styrke de basale engelskfærdigheder. Det kan være, at arbejdet kræver kommunikation på engelsk. Det kan vi hjælpe med, og vi give kompetencer i både udtale, forståelse, ordforråd samt i det skriftlige – og det kan skræddersyes specielt til jeres branche.

 

Udover at blive bedre mundtligt og skriftligt kan et forløb i FVU Engelsk også være med til at styrke selvtilliden i arbejdet, hvilket i sidste ende positivt påvirker arbejdsglæden.

 

Kurset er opdelt i trin, og før kursusstart tester vi medarbejderen, så vi sikrer det rette undervisningsniveau.

 

Trin 1: Vi starter med enkle ord og sætninger, og deltagerne lærer langsomt at tale med andre på engelsk.

Trin 2: Vi øver engelskudtale – både i dagligdagen men også på arbejdspladsen. Deltagerne vil lære at forstå en samtale, og vil udvide ordforrådet.

Trin 3: Vi træner deltagelse i en samtale på engelsk. Deltagerne kan tale mere sammenhængende og give udtryk for sine meninger.

Trin 4: Vi træner forståelse for læsning af mere komplekse tekster. Derudover at kunne udtrykke sig og give instrukser på arbejdet.

 

Tid og sted

 

 

Pris
FVU er gratis for målgruppen. Hvis undervisningen finder sted i arbejdstiden, kan I søge om SVU – Statens Voksenuddannelsesstøtte. Vi hjælper gerne med ansøgningen.

 

Prøver 
Hvert trin er på 20-30 klokketimer. Der afholdes prøve efter sidste trin, på de andre trin kan man få en bedømmelse.

 

Hvem kan deltage?
FVU er for alle over 25 år, der har et dansk CPR-nummer. Er medarbejderen tosproget, skal personen have afsluttet Prøve i Dansk 1, 2, 3 eller være i gang med Danskuddannelse 1 modul 6, Danskuddannelse 2 modul 5-6 eller Danskuddannelse 3 modul 4-5. Medarbejderen kan også have tilegnet sig dansksproglige kompetencer, som svarer til disse niveauer, på anden måde.

 

Hvis medarbejderen er under 25 år, er det muligt at deltage, hvis ét af følgende kriterier er opfyldt:

  • Er selvforsørgende, dvs. har job på mindst 20t.
  • Har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse (herunder STU)
  • Er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse (herunder STU) og samtidig har et behov for FVU, der ikke kan dækkes af de almindelige støtteforanstaltninger, som deres uddannelser i øvrigt tilbyder.
  • Er på barsel
  • Ikke er tilmeldt FGU eller har udtømt sine muligheder for FGU
  • Går på uddannelse under kriminalforsorgen

 

FVU-trin i forhold til Danskuddannelsen

Kontakt

FVU-konsulent
Mariann H. Rolsted

 3172 6860
 mhr@clavis.org