FVU for medarbejdere

Ønsker I at sætte jeres medarbejdere i centrum? Faglig udvikling af medarbejderne er med til at opfylde virksomhedernes målsætning om at sætte medarbejderne i centrum. Vi tilbyder gratis kurser i dansk, matematik, engelsk og digital samt hjælp til håndtering af ordblindhed: Et fagligt kompetenceløft, som gavner både medarbejderne og virksomheden.

Kurserne FVU Dansk (læsning, stavning og skriftlig fremstilling) og FVU Matematik er for medarbejdere, som ønsker at blive bedre til at læse, stave, skrive og regne eller til at få redskaber og strategier til at håndtere ordblindhed. FVU Engelsk er for medarbejdere, som ønsker at blive bedre til engelsk i skrift og tale og FVU Digital (IT) er for medarbejdere, som ønsker at kunne benytte PC og andre digitale hjælpemidler optimalt samt kunne filhåndtere og redigere.


Kursusinformation

Alle kurser er niveauopdelte, så deltagerne får, undervisning svarende til deres behov og niveau. Et kursus er på min. 40 lektioner à 45 minutter. Undervisningen vil normalt vare tre lektioner en gang om ugen eller efter nærmere aftale og tilrettelægges altid efter det, I har brug for på jeres arbejdsplads og med relevant hensyntagen til jeres medarbejderes daglige arbejde.

FVU Dansk - læsning, stavning og skriftlig fremstilling
FVU Online - læsning, stavning og skriftlig fremstilling

FVU Matematik

FVU Digital (IT)
FVU Engelsk

Ordblindeundervisning


Undervisningen kan foregå i CLAVIS’ lokaler i Roskilde, København og Aarhus eller på jeres virksomhed - formiddag, eftermiddag, aften eller lørdag.

 

Pris
Undervisningen er gratis for medarbejderne.

Hvis undervisningen foregår i arbejdstiden, er der mulighed for at søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). SVU svarer til højeste dagpengesats. CLAVIS sørger naturligvis for det praktiske i forbindelse med at søge SVU.

 

  

Kontakt

København, Roskilde, Ringsted og Holbæk
FVU-konsulent
Mariann H. Rolsted
Telefon: 3172 6860
E-mail: mhr@clavis.org

Aarhus
FVU-administrator
Anette Foged Christensen
Telefon: 41 73 81 85
E-mail: afoc@clavis.org

 

 

FVU og OBU samarbejdspartnere

www.vucroskilde.dk
www.kvuc.dk
www.vucstor.dk
www.aarhushfogvuc.dk

Bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning