Individuelle coachingforløb

Det individuelle coachingforløb er velegnet til flygtninge og indvandrere, som har brug for ekstra støtte til at komme ind i arbejdsfunktionen og arbejdsmiljøet på en ny arbejdsplads, fordi de har udfordringer med de faglige eller sociale kompetencekrav, arbejdskulturen, selvtilliden mv.

Forløbet henvender sig til alle flygtninge og indvandrere, uanset skolebaggrund. Det kan anvendes i alle former for ansættelser - virksomhedspraktikker, løntilskudsordninger og ordinære ansættelser.

Fokus i coachingforløbet
Et individuelt coachingforløb er orienteret mod at styrke den nyansattes trivsel og fastholdelse i arbejdet gennem coaching. Der arbejdes bl.a. med den ansattes:

  • Indsigt i arbejdspladsens kultur og sociale omgangsformer
  • Sociale kompetencer såsom at møde punktligt, arbejde selvstændigt, tage initiativ og indgå i teams
  • Forståelse af ledelses- og medarbejderforhold på danske arbejdspladser 
  • Kropssprog og kommunikationsstil.

 

Foranalyse og individuel coachplan
Coachingforløbet tilrettelægges på baggrund af et grundigt forarbejde, der inkluderer interviews med den nyansatte og den nyansattes kolleger, samt udarbejdelsen af et forslag til en individuel coachplan, herunder målsætning for forløbet, lektionsantal og coachperiode.

Hver coachlektion munder ud i en konkret handlingsplan, som er defineret af den nyansatte selv, og som straks kan omsættes i arbejdssituationen.

Tid og sted
Lektionerne kan foregå formiddag, eftermiddag, aften og weekend, enten på en af CLAVIS' afdelinger, på kursistens arbejdsplads eller i kursistens hjem.

Pris
En lektion a' 45 minutter inklusiv forberedelse og efterbearbejdning koster kr. 900.

 

 

 

 


Roskilde
Afdelingschef
Mette Kolster Rødgaard Brandt
Telefon: 22 10 53 99
E-mail: meb@clavis.org

 

København
Uddannelseschef
Bettina Nielsen
Telefon: 31 67 53 99
E-mail: bni@clavis.org

Aarhus
IT-pædagogisk afdelingsleder
Jeppe Vetterli Sjøgren
Telefon: 53 86 53 99
E-mail: jvsj@clavis.org