Interkulturel kommunikation

Formål
I en globaliseret verden er evnen til interkulturel kommunikation både en nødvendighed og en vigtig social kompetence. Dette gælder både for virksomheder med udenlandsk arbejdskraft, udenlandske specialister samt for virksomheder, der arbejder internationalt og globalt.

CLAVIS' kurser i interkulturel kommunikation har til formål at øge bevidstheden om, i hvor høj grad vi almindeligvis og helt ubevidst kommunikerer indforstået.

Med udgangspunkt i egen kulturel forståelsesramme, der bygger på normer, vaner og værdier, viser vi f.eks.,

  • hvordan man kan bane vej for en god og frugtbar dialog med udenlandske ansatte eller internationale partnere
  • hvad der opfattes som almindelig høflighed i forskellige andre kulturer, og hvad der kan være tabubelagt
  • hvordan verden kan se ud fra en helt anden synsvinkel
  • at kommunikation ikke blot er tale - men også kropssprog.

 

Kursustyper
CLAVIS tilbyder både individuel coaching og oplæg/kurser i interkulturel kompetence. Vi tilrettelægger kurset ud fra den enkelte virksomheds virkelighed og behov.

Tid og sted
Kurset kan forgå formiddag, eftermiddag, aften eller weekend enten hos CLAVIS eller på den enkelte virksomhed.

Pris
Kontakt os og hør nærmere.


Roskilde
Afdelingschef
Mette Kolster Rødgaard Brandt
Telefon: 22 10 53 99
E-mail: meb@clavis.org

 

København
Uddannelseschef
Bettina Nielsen
Telefon: 31 67 53 99
E-mail: bni@clavis.org

Aarhus
IT-pædagogisk afdelingsleder
Jeppe Vetterli Sjøgren
Telefon: 53 86 53 99
E-mail: jvsj@clavis.org