IT-undervisning til virksomheder - FVU Digital (IT)

København - Aarhus - Roskilde - Ringsted - Holbæk

 

Har jeres medarbejdere behov for IT-undervisning?

 

FVU Digital er gratis kursus til jeres medarbejdere som skal lære, hvordan IT fungerer, eller blot vil være endnu skarpere til at håndtere en PC eller iPad.

FVU Digital tager udgangspunkt i IT-mæssige arbejdsopgaver og behov. Medarbejderen får en grundlæggende viden omkring de digitale hjælpemidler, der har til rådighed i hverdagen – både på arbejdet og hjemme. Medarbejderen lærer at begå sig på nettet – både hvad angår søgning af relevant viden og sikring af det "digitale privatliv". Derudover vil der også være undervisning i kommunikation via de forskellige kommunikationskanaler, der findes på nettet – heriblandt håndtering af mails.

 

Generelt kan et forløb i FVU Digital give en større sikkerhed og selvtillid i arbejdet – og smitte af på arbejdsglæden.


Kurset er opdelt i trin, og før kursusstart tester vi medarbejderen, så vi sikrer det rette undervisningsniveau.

Trin 1: På dette trin læres alt det basale, og det kræver derfor ingen forudgående viden omkring IT eller digitale hjælpemidler.

Trin 2: På dette trin bygges der videre på den basale viden. Deltagerne lærer at håndtere flere digitale opgaver som f.eks. at gemme og redigere filer.

Trin 3: På dette trin bliver deltagerne rutinerede IT-bruger, og kan udføre digitale arbejdsopgaver eller samarbejde digitalt med sine kolleger.

 

Tid og sted:

 

Pris:
FVU er gratis for målgruppen. Hvis undervisningen finder sted i arbejdstiden, kan I søge om SVU – Statens Voksenuddannelsesstøtte. Vi hjælper gerne med ansøgningen.

 

Prøver:
Hvert trin kan afsluttes med en prøve. Hvert trin er 30-60 timer (klokketimer). Der afholdes prøve efter sidste trin, på de andre trin kan man få en bedømmelse.

 

Hvem kan deltage?
FVU er for alle over 25 år, der har et dansk CPR-nummer. Er medarbejderen tosproget, skal personen have afsluttet Prøve i Dansk 1, 2, 3 eller være i gang med Danskuddannelse 1 modul 6, Danskuddannelse 2 modul 5-6 eller Danskuddannelse 3 modul 4-5. Medarbejderen kan også have tilegnet sig dansksproglige kompetencer, som svarer til disse niveauer, på anden måde.

 

Hvis medarbejderen er under 25 år, er det muligt at deltage, hvis ét af følgende kriterier er opfyldt:

  • Er selvforsørgende, dvs. har job på mindst 20t.
  • Har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse (herunder STU)
  • Er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse (herunder STU) og samtidig har et behov for FVU, der ikke kan dækkes af de almindelige støtteforanstaltninger, som deres uddannelser i øvrigt tilbyder.
  • Er på barsel
  • Ikke er tilmeldt FGU eller har udtømt sine muligheder for FGU
  • Går på uddannelse under kriminalforsorgen

 

FVU-trin i forhold til Danskuddannelsen

 

 

 

Kontakt

FVU-konsulent
Mariann H. Rolsted

 3172 6860
 mhr@clavis.org