Kulturmøder – eksempelvis SOSU

Oplæg og kursusdag

Målgruppe
Oplæggene henvender sig til SOSU-skoler og kan tilpasses efter:

 • Elever på skolerne (SSH, SSA, PA)
 • Ansatte og vejledere på praktikstederne
 • Arbejdspladser, der tager imod nydanske kolleger.

 

Formål
Formålet med oplægget er at give indblik i nydanskeres værdier, traditioner, kultur og religion i relation til sundhed og sygdom samt til uddannelse og arbejde. Via indblik, viden og forståelse mindskes kulturkløften til gavn for både nydanskere, uddannelsesinstitution, arbejdsplads – herunder borgere og personale.

Via oplægget får deltagerne nogle redskaber til at tackle kulturelt betingede forskelle, og resultatet vil være en bedre kommunikation og undgåelse af misforståelser samt minimering af antallet af konflikter. Dette er med til at fremme fastholdelse og integration af nydanskere på arbejdsmarkedet og på uddannelsesinstitutioner.

Indhold
Oplæggene vil bl.a. handle om:

 • Kulturmødet: udfordringer og tilgange
 • Forventninger til og forestillinger om nydanskeren fra uddannelsesinstitutionen
 • Uddannelsessystemet og arbejdspladskulturen fra en nydanskers perspektiv
 • Børneopdragelse i forskellige kulturer
 • Forældresamarbejde
 • Islam: tradition, normer og religion
 • Alderdomsopfattelse og behandling af ældre i forskellige kulturer
 • Kulturmødet med sundhedssystemet og plejepersonale
 • Kropsopfattelse, sygdomsopfattelse og smerte
 • Ageren i forhold til dødsfald i forskellige kulturer.

 

Herudover tager vi udgangspunkt i deltagernes konkrete behov og situation.

Form
Arbejdsformen vil være oplæg, dialog, gruppearbejde med cases, ”test din viden”, værdispil.

Varighed
Oplæggene kan vare fra minimum 4 lektioner og op til en hel undervisningsdag.

Pris
Oplæg og cases a' 4 lektioner: 3.000 kr. Vi kan også tilrettelægge en hel kursusdag. Kontakt os for at høre nærmere.

Oplægsholder
Fatemeh Delevari er iraner, gift og mor til 2 sønner. Hun kom til Danmark i 1985 som politisk flygtning.
I sit arbejde som underviser, integrations- og virksomhedskonsulent samt afdelingsleder igennem 20 år har hendes baggrund som flygtning/udlænding været en god ballast. Allerede i 80’erne var hun medlem af Silkeborg Indvandrersamvirke og engagerede sig i at få piger og kvinder integreret i det danske samfund.  Hun har i en årrække været aktiv i Silkeborgs kommunes Integrationsråd, koordinationsråd og LBR. Fatemeh har altid fungeret som kulturformidler og bestandigt fokuseret på at øge kendskabet mellem danskere og nydanskere ved at skabe gensidig kulturel forståelse. Fatemeh Delavari vandt Integrations-ministeriets ”Ildsjælepris” for 2004 for sin indsats og engagement indenfor integration  af nydanskere, primært nydanske kvinder, samt for succes med projektet "kendskab avler venskab"; en række foredrag for danske virksomheder og institutioner. Fatemeh har desuden fungeret som gæsteunderviser over en årrække på Silkeborg Social- og Sundhedsskole.  Som oplægsholder formår hun på en personlig, spændende, underholdende og provokende måde at viderebringe sit budskab.

Kontakt

Kursusleder og koordinator, Roskilde
Fatemeh Delavari Khorhe

 2213 5399
 fad@clavis.org