Kulturmøder – eksempelvis SOSU

Oplæg og kursusdag

Målgruppe
Oplæggene henvender sig til SOSU-skoler og kan tilpasses efter:

 • Elever på skolerne (SSH, SSA, PA)
 • Ansatte og vejledere på praktikstederne
 • Arbejdspladser, der tager imod nydanske kolleger.

 

Formål
Formålet med oplægget er at give indblik i nydanskeres værdier, traditioner, kultur og religion i relation til sundhed og sygdom samt til uddannelse og arbejde. Via indblik, viden og forståelse mindskes kulturkløften til gavn for både nydanskere, uddannelsesinstitution, arbejdsplads – herunder borgere og personale.

Via oplægget får deltagerne nogle redskaber til at tackle kulturelt betingede forskelle, og resultatet vil være en bedre kommunikation og undgåelse af misforståelser samt minimering af antallet af konflikter. Dette er med til at fremme fastholdelse og integration af nydanskere på arbejdsmarkedet og på uddannelsesinstitutioner.

Indhold
Oplæggene vil bl.a. handle om:

 • Kulturmødet: udfordringer og tilgange
 • Forventninger til og forestillinger om nydanskeren fra uddannelsesinstitutionen
 • Uddannelsessystemet og arbejdspladskulturen fra en nydanskers perspektiv
 • Børneopdragelse i forskellige kulturer
 • Forældresamarbejde
 • Islam: tradition, normer og religion
 • Alderdomsopfattelse og behandling af ældre i forskellige kulturer
 • Kulturmødet med sundhedssystemet og plejepersonale
 • Kropsopfattelse, sygdomsopfattelse og smerte
 • Ageren i forhold til dødsfald i forskellige kulturer.

 

Herudover tager vi udgangspunkt i deltagernes konkrete behov og situation.

Form
Arbejdsformen vil være oplæg, dialog, gruppearbejde med cases, ”test din viden”, værdispil.

Varighed
Oplæggene kan vare fra minimum 4 lektioner og op til en hel undervisningsdag.

Pris
Oplæg og cases a' 4 lektioner: 3.000 kr. Vi kan også tilrettelægge en hel kursusdag. Kontakt os for at høre nærmere.

Oplægsholder
Fatemeh Delavari er iraner, gift og mor til 2 sønner. Hun kom til Danmark i 1985 som politisk flygtning.

Kontakt

Afdelingsleder for Oasen og Ungeafdelingen i Roskilde
Fatemeh Delavari

 +45 22 13 53 99
 fad@clavis.org