Om CLAVIS

Hos CLAVIS har vi som formål at udvikle menneskers sprogfærdigheder og kompetencer. Vi bidrager til integration og interkulturel sameksistens - på virksomheder, uddannelsesinstitutioner og i samfundet generelt.

CLAVIS er en selvejende og almennyttig undervisningsvirksomhed. Vi har mere end 30 års erfaring i at undervise i dansk som andet- og fremmedsprog

CLAVIS tilbyder en bred vifte af målrettede danskundervisningstilbud, der kan skræddersys efter den enkelte deltagers, virksomheds eller kommunes behov. 


Vi tilbyder undervisning og konsulentbistand inden for områderne:

  • Sprogundervisning
  • Danskundervisning til udenlandske medarbejdere og studerende
  • Danskundervisning til voksne udlændinge generelt
  • Fastholdelse af unge tosprogede i uddannelse
  • Sprog-, kultur- og arbejdsmarkedsundervisning for flygtninge og indvandrere
  • Undervisning for traumatiserede flygtninge og indvandrere
  • Jobsøgning for udlændinge
  • Interkulturel kompetence.

 

CLAVIS’ kursusledere er uddannede på universitetet eller seminariet og har en supplerende uddannelse i dansk som andetsprog. Vi har et efteruddannelsesprogram, der sikrer, at kursuslederne altid er opdaterede med den seneste faglige viden og til stadighed kan tilbyde den bedst mulige undervisning.

Velkommen til CLAVIS - nøglen til sprog & kompetence.