FVU Matematik

Roskilde - København - Aarhus - Næstved

 

Bliv bedre til regning, talforståelse og basale matematiske begreber.

FVU Matematik er for dig, der ønsker at blive bedre til at regne og løse matematiske opgaver.

I undervisningen tager vi udgangspunkt i de matematiske udfordringer, som du støder på i din hverdag - i dit daglige arbejde og i dit privatliv.

 

Indhold 
Kurset består af to trin. Her kan du se, hvad man arbejder med på de to trin:

  • Trin 1: Tal og størrelser, øvelser i at lægge sammen, trække fra, gange og dele, brøker og procent, længde, prisoverslag m.m.
  • Trin 2: Arealer, rummål og figurer, statistik, vurdering af gennemsnit, fremstilling af grafer, beregning af flader m.m.

 

Forudsætninger 
FVU Matematik er for alle over 18 år, der ønsker at forbedre deres matematiske færdigheder, så de inden for talforståelse, regning og basale matematiske begreber svarer til folkeskolens afgangsniveau.

Før du begynder på kurset, skal du gennemføre en obligatorisk test, der dels tester, om du skal indplaceres på trin 1 eller trin 2, og dels tester om dine sproglige og matematiske forudsætninger er tilstrækkelige til, at du kan følge med i undervisningen.

 

Varighed 
Trin 1 er på 40-80 lektioner (30-60 timer), og trin 2 er på 60-80 lektioner (45-60 timer). Du kan afslutte hvert trin med en prøve.

 

Tid og sted

  • En eller to mødegange om ugen
  • Dag-, aften- eller weekendundervisning
  • Undervisning hos CLAVIS i Roskilde, København, Aarhus og Næstved.
  • Undervisning på arbejdspladsen eller på uddannelsesinstitutionen – efter aftale. Dette gælder bl.a. undervisning i Greve og omegn. 


Pris
Kurset er gratis for målgruppen. Hvis du bliver undervist i arbejdstiden, kan din arbejdsgiver søge SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) for den tid, du bruger på undervisningen.

 

 

Information om FVU og testtider

 

Roskilde
Testtider:
Ring for aftale
FVU-konsulent
Elena Eriksen
Telefon: 4075 1175
E-mail: ele@clavis.org

København
Testtider:
Ring for aftale
FVU-konsulent
Hanne Salling Norberg
Telefon: 4173 8125
E-mail: hgs@clavis.org

Info om testtider i København uge 10 (Nørre Voldgade 94):
Mandag kl. 16.30, 4. sal – lokale 409
Torsdag kl. 10.00, 4. sal – lokale 409


Aarhus
Testtider:
Ring for aftale
FVU-konsulent
Karina Fabricius Ammitzbøll
Telefon: 4173 8188
E-mail: kafa@clavis.org


Info om testtider i Aarhus:
Mandag kl. 8.30 – lokale 306
Torsdag kl. 16.00 – lokale 306

Næstved
Testtider:
Ring for aftale
FVU-konsulent
Inge Evon Deckers
Telefon: 4173 8129
E-mail: ied@clavis.org

 

Virksomheder og uddannelsesinstitutioner
FVU-konsulent
Mariann Horsted Rolsted
Telefon: 3172 6860
E-mail: mhr@clavis.org

 

FVU og OBU samarbejdspartnere

www.vucroskilde.dk
www.kvuc.dk
www.vucstor.dk
www.aarhushfogvuc.dk

Bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning