FVU Matematik

Roskilde - København - Aarhus

 

Bliv bedre til regning, talforståelse og basale matematiske begreber.

FVU Matematik er et gratis kursus for dig, der ønsker at blive bedre til at regne og løse matematiske opgaver. I undervisningen tager vi udgangspunkt i de matematiske udfordringer, som du støder på i din hverdag - i dit daglige arbejde og i dit privatliv.

Indhold 
Kurset består af to trin. Her kan du se, hvad man arbejder med på de to trin:

  • Trin 1: Tal og størrelser, øvelser i at lægge sammen, trække fra, gange og dele, brøker og procent, længde, prisoverslag m.m.
  • Trin 2: Arealer, rummål og figurer, statistik, vurdering af gennemsnit, fremstilling af grafer, beregning af flader m.m.

 

Før du begynder på kurset, skal du gennemføre en obligatorisk test, der dels tester, om du skal indplaceres på trin 1 eller trin 2, og dels tester om dine sproglige og matematiske forudsætninger er tilstrækkelige til, at du kan følge med i undervisningen.

 

Tilmelding
Tilmelding sker ved, at du kontakter den afdeling, hvor du ønsker at deltage i undervisning. Herefter vil du blive indkaldt til en test, som skal fortælle, hvilket trin du skal indplaceres på.

 

 

Tid og sted

  • En eller to mødegange om ugen
  • Dag-, aften- eller weekendundervisning hos CLAVIS Roskilde, København og Aarhus
  • Undervisning på arbejdspladsen eller på uddannelsesinstitutionen – efter aftale.

 

Varighed og prøve
Trin 1 er på 40-80 lektioner (30-60 timer), og trin 2 er på 60-80 lektioner (45-60 timer). Du kan afslutte hvert trin med en prøve.

 

Pris
Kurset er gratis for målgruppen. Hvis du bliver undervist i arbejdstiden, kan din arbejdsgiver søge SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) for den tid, du bruger på undervisningen. 

 

Forudsætninger 
FVU er for alle over 25 år, og at du har et dansk CPR-nummer. Er du tosproget, skal du have afsluttet Prøve i Dansk 1, 2, 3 eller være i gang med Danskuddannelse 1 modul 6, Danskuddannelse 2 modul 5-6 eller Danskuddannelse 3 modul 4-5. Du kan også have tilegnet dig dansksproglige kompetencer, som svarer til disse niveauer, på anden måde.

 

 

 

 

 

Tilmelding, information om FVU og testtider

 

Roskilde
Testtider:
Ring for aftale
FVU-konsulent
Nana Holst Møller
Telefon: 41 73 81 27
E-mail: nhm@clavis.org

København
Testtider:
Ring for aftale
FVU-konsulent
Hanne Salling Norberg
Telefon: 41 73 81 25
E-mail: hgs@clavis.org


Aarhus
Træffetid: Fredag 8.30-10.00

FVU-konsulent
Jette Kaspersen
Telefon: 41 73 81 88
E-mail: jeka@clavis.org

 

Udenfor træffetid kontakt:
Administrationen
Telefon: 41 73 81 00
E-mail:  aarhus@clavis.org


Info om testtider i Aarhus:
Mandag kl. 12.00 og torsdag kl. 16.00
Tider aftales og bookes på forhånd ved at ringe til 41 73 81 00 og trykke 3 for afdelingen i Aarhus

 

Virksomheder og uddannelsesinstitutioner
FVU-konsulent
Mariann Horsted Rolsted
Telefon: 31 72 68 60
E-mail: mhr@clavis.org

 

FVU og OBU samarbejdspartnere

www.vucroskilde.dk
www.kvuc.dk
www.vucstor.dk
www.aarhushfogvuc.dk

Bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning