FVU Dansk

København - Aarhus - Roskilde - Ringsted - Holbæk

 

FVU Dansk - læsning, stavning og skriftlig fremstilling

 


Hvad er FVU Dansk
FVU Dansk er et gratis kursus for dig, der ønsker at blive bedre til at læse, stave og skrive. I undervisningen tager vi udgangspunkt i de udfordringer, som du støder på i din hverdag - i dit job, din uddannelse og i fritiden.

FVU Dansk er opdelt i niveauer (trin), som består af FVU start og trin 1-4. Før du begynder på FVU Dansk, tester vi, hvilket trin du skal indplaceres på.


Her kan du se, hvad de forskellige trin indeholder:

 • FVU start: Du lærer at deltage i en samtale, forstå meddelelser, skrive og læse beskeder.
 • Trin 1: Du udvikler dit mundtlige ordkendskab, og lærer strategier til læsning, stavning og skriftlig fremstilling.
 • Trin 2: Du udvikler dine færdigheder gennem læsning og skrivning af sammenhængende tekster og din indgang til læsning og skrivning.
 • Trin 3: Du forbedrer dit kendskab til grammatik og forskellige teksttyper, hvilket bl.a. kan hjælpe dig i din læsning, skrivning og stavning af forskellige tekster.
 • Trin 4: Du udvikler skriftlige færdigheder og teknikker, der kan hjælpe dig i relation til job, uddannelse og i fritiden.


 

Tilmelding
Tilmelding sker ved, at du kontakter en af vores FVU-konsulenter. Før du starter, skal du til test, så vi kan finde det helt rigtige niveau for dig.

 

Tid og sted


Pris og prøver
Kurset er gratis for målgruppen. Hvis du bliver undervist i arbejdstiden, kan din arbejdsgiver søge SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) for den tid, du bruger på undervisningen. Hvert trin er på 40-80 lektioner (30-60 timer), og du kan afslutte hvert trin med en prøve. 

 

Hvem kan deltage?
FVU er for alle over 25 år, der har et dansk CPR-nummer. Er du tosproget, skal du have afsluttet Prøve i Dansk 1, 2, 3 eller være i gang med Danskuddannelse 1 modul 6, Danskuddannelse 2 modul 5-6 eller Danskuddannelse 3 modul 4-5. Du kan også have tilegnet dig dansksproglige kompetencer, som svarer til disse niveauer, på anden måde.

 

Hvis du er under 25 år, kan du deltage hvis du opfylder ét af følgende kriterier:

 • Er selvforsørgende, dvs. har job på mindst 20t.
 • Har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse (herunder STU)
 • Er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse (herunder STU) og samtidig har et behov for FVU, der ikke kan dækkes af de almindelige støtteforanstaltninger, som deres uddannelser i øvrigt tilbyder.
 • Er på barsel
 • Ikke er tilmeldt FGU eller har udtømt sine muligheder for FGU
 • Går på uddannelse under kriminalforsorgen

 

FVU-trin i forhold til Danskuddannelsen

 

 

 

 

 

Information og tilmelding


Roskilde & Ringsted
FVU-konsulent
Inge Evon Deckers
Telefon: 41 73 81 16
E-mail: ied@clavis.org

Holbæk
FVU-konsulent
Bente Nørregaard Arildsen
E-mail: bena@clavis.org

 

København
FVU-konsulent
Hanne Salling Norberg
Telefon: 41 73 81 25
E-mail: hgs@clavis.org

Aarhus
FVU-administrator
Anette Foged Christensen
Telefon: 41 73 81 85
E-mail: afoc@clavis.org


 

FVU og OBU samarbejdspartnere - relevante links

www.vucroskilde.dk

www.kvuc.dk


www.vucstor.dk

www.aarhushfogvuc.dk

www.vucklar.dk  

www.nordvestvuc.dk

Bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning