FVU Dansk

Roskilde - København - Aarhus - Næstved

 

FVU Dansk - læsning, stavning og skriftlig fremstilling


Formål
FVU Dansk er et gratis kursus for dig, der ønsker at blive bedre til at læse, stave og skrive. I undervisningen tager vi udgangspunkt i de udfordringer i forhold til læsning, stavning og skrivning, som du støder på i din hverdag - i dit daglige arbejde og i privatlivet. 

Før du begynder på FVU Dansk, tester vi, hvilket trin du skal indplaceres på, så du får det helt rigtige tilbud. Læs om de fem trin og deres indhold nedenfor.

Kurset består af fire trin. Her kan du se, hvad man arbejder med på de forskellige trin:

  • FVU start: Formålet er, at du kan deltage i en samtale, forstå meddelelser, skrive og læse beskeder
  • Trin 1: Formålet er, at du udvikler dit mundtlige ordkendskab, og at du tilegner dig de nødvendige færdigheder og strategier i læsning, stavning og skriftlig fremstilling.
  • Trin 2: Formålet er, at du får automatiseret dine færdigheder gennem læsning og skrivning af sammenhængende tekster, og at du udvikler en aktiv indstilling til læsning og skrivning.
  • Trin 3: Formålet er, at du forbedrer eller udvikler dit kendskab til ords grammatiske sammenhæng og til forskellige teksttypers karakteristika, og at du bliver bevidst om, hvordan sammenhængen kan støtte din læsning, skrivning og stavning af forskellige tekster.
  • Trin 4: Formålet er, at du udvikler skriftsproglige færdigheder og teknikker, der kan støtte din tilegnelse af ny viden i relation til job, uddannelse eller fritidsinteresser.


Forudsætninger
FVU er for alle over 18 år. Er du tosproget, skal du have afsluttet Prøve i Dansk 1, 2, 3 eller være i gang med Danskuddannelse 1 modul 6, Danskuddannelse 2 modul 5-6 eller Danskuddannelse 3 modul 4-5. Du kan også have tilegnet dig dansksproglige kompetencer, som svarer til disse niveauer, på anden måde.

 

Tid og sted

  • En eller to mødegange om ugen
  • Dag-, aften- eller weekendundervisning
  • Undervisning hos CLAVIS i Roskilde, København, Aarhus og Næstved.
  • Undervisning på arbejdspladsen eller på uddannelsesinstitutionen – efter aftale. Dette gælder bl.a. undervisning i Greve og omegn. 


Pris 
Kurset er gratis for målgruppen. Hvis du bliver undervist i arbejdstiden, kan din arbejdsgiver søge SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) for den tid, du bruger på undervisningen.  

 

Prøver 
Hvert trin er på 40-80 lektioner (30-60 timer), og du kan afslutte hvert trin med en prøve.

 

 

 

 

Information om FVU og testtider

 

Roskilde
Testtider:
Ring for aftale
FVU-konsulent
Elena Eriksen
Telefon: 40 75 11 75
E-mail: ele@clavis.org

København
Opstart af nye og fortsatte hold efter 19. august 2019
Testtider:
Ring for aftale
FVU-konsulent
Hanne Salling Norberg
Telefon: 41 73 81 25
E-mail: hgs@clavis.org


Aarhus
Testtider:
Ring for aftale
Pæd. afdelingschef
Anne Marie Sloth
Telefon: 53 84 53 99
E-mail: amsl@clavis.org


Info om testtider i Aarhus:
Mandag kl. 12.00 og torsdag kl. 16.00
Tider aftales og bookes på forhånd ved at ringe til 41 73 81 00 og trykke 3 for afdelingen i Aarhus


Næstved
Testtider:
Ring for aftale
FVU-konsulent
Inge Evon Deckers
Telefon: 41 73 81 29
E-mail: ied@clavis.org


Virksomheder og uddannelsesinstitutioner
FVU-konsulent
Mariann Horsted Rolsted
Telefon: 31 72 68 60
E-mail: mhr@clavis.org

 

 

FVU og OBU samarbejdspartnere

www.vucroskilde.dk
www.kvuc.dk
www.vucstor.dk
www.aarhushfogvuc.dk

Bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning