FVU Dansk

Roskilde - København - Aarhus - Næstved

 

FVU Dansk - læsning, stavning og skriftlig fremstilling


Formål
FVU Dansk er for dig, der ønsker at blive bedre til at læse, stave og skrive. I undervisningen tager vi udgangspunkt i de udfordringer i forhold til læsning, stavning og skrivning, som du støder på i din hverdag - i dit daglige arbejde og i privatlivet. 

Før du begynder på FVU Dansk, tester vi, hvilket trin du skal indplaceres på, så du får det helt rigtige tilbud. Læs om de fire trin og deres indhold nedenfor.

Kurset består af fire trin. Her kan du se, hvad man arbejder med på de forskellige trin:

  • Trin 0: Formålet er, at du kan deltage i en samtale, forstå meddelelser, skrive og læse beskeder
  • Trin 1: Formålet er, at du udvikler dit mundtlige ordkendskab, og at du tilegner dig de nødvendige færdigheder og strategier i læsning, stavning og skriftlig fremstilling.
  • Trin 2: Formålet er, at du får automatiseret dine færdigheder gennem læsning og skrivning af sammenhængende tekster, og at du udvikler en aktiv indstilling til læsning og skrivning.
  • Trin 3: Formålet er, at du forbedrer eller udvikler dit kendskab til ords grammatiske sammenhæng og til forskellige teksttypers karakteristika, og at du bliver bevidst om, hvordan sammenhængen kan støtte din læsning, skrivning og stavning af forskellige tekster.
  • Trin 4: Formålet er, at du udvikler skriftsproglige færdigheder og teknikker, der kan støtte din tilegnelse af ny viden i relation til job, uddannelse eller fritidsinteresser.


Forudsætninger
FVU Dansk er for alle over 18 år, der ønsker at forbedre deres skriftsproglige kompetencer og læsefærdigheder.

 

Tid og sted

  • En eller to mødegange om ugen
  • Dag-, aften- eller weekendundervisning
  • Undervisning hos CLAVIS i Roskilde, København, Aarhus og Næstved.
  • Undervisning på arbejdspladsen eller på uddannelsesinstitutionen – efter aftale. Dette gælder bl.a. undervisning i Greve og omegn. 


Pris 
Kurset er gratis for målgruppen. Hvis du bliver undervist i arbejdstiden, kan din arbejdsgiver søge SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) for den tid, du bruger på undervisningen.  

 

Prøver 
Hvert trin er på 40-80 lektioner (30-60 timer), og du kan afslutte hvert trin med en prøve.

 

 

 

 

Information om FVU og testtider

 

Roskilde
Testtider:
Ring for aftale
FVU-konsulent
Elena Eriksen
Telefon: 40 75 11 75
E-mail: ele@clavis.org

København
Testtider:
Ring for aftale
FVU-konsulent
Hanne Salling Norberg
Telefon: 41 73 81 25
E-mail: hgs@clavis.org

Info om testtider i København uge 10 (Nørre Voldgade 94):
Mandag kl. 16.30, 4. sal – lokale 409
Torsdag kl. 10.00, 4. sal – lokale 409


Aarhus
Testtider:
Ring for aftale
FVU-konsulent
Karina Fabricius Ammitzbøll
Telefon: 41 73 81 88
E-mail: kafa@clavis.org


Info om testtider i Aarhus:
Mandag kl. 8.30 – lokale 306
Torsdag kl. 16.00 – lokale 306


Næstved
Testtider:
Ring for aftale
FVU-konsulent
Inge Evon Deckers
Telefon: 41 73 81 29
E-mail: ied@clavis.org


Virksomheder og uddannelsesinstitutioner
FVU-konsulent
Mariann Horsted Rolsted
Telefon: 31 72 68 60
E-mail: mhr@clavis.org

 

 

FVU og OBU samarbejdspartnere

www.vucroskilde.dk
www.kvuc.dk
www.vucstor.dk
www.aarhushfogvuc.dk

Bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning