Privatundervisning

CLAVIS tilbyder at skræddersy eneundervisning eller undervisning i små grupper inden for nedenstående områder.

Før kursusstart udarbejder underviseren en individuel læringsplan på baggrund af interview og screening. Den individuelle læringsplan er en arbejdsplan for indlæringen og indeholder fokuspunkter og særlige indsatsområder, både hvad angår hjemmearbejde og undervisning.

Varighed 
Vi tager hensyn til forkundskaber, ønsker og sprogligt niveau.

Tid og sted 
Tidspunkt aftales med afsæt i deltagerens ønsker. Undervisningen kan foregå hos CLAVIS Roskilde, KøbenhavnAarhus, Ringsted eller Holbæk eller på arbejdspladsen.

Form og tilrettelæggelse 
Privatundervisning kan foregå som intensiv eneundervisning, i små hold på 2-3 personer eller som holdundervisning med 8-15 personer. Undervisningen kan foregå på dansk og engelsk.

Pris 
1 lektion à 45 minutter koster 1.050 kr. Kurset betales forud.

 

Formål
Med udgangspunkt i dine eksisterende sproglige færdigheder tilrettelægger vi et undervisningsforløb, der matcher dine behov.


Målgrupper
Til dig som ønsker større sikkerhed og bedre formuleringsevne i den mundtlige kommunikation.

Indhold 

Samtaletræning, diskussion og debat om aktuelt stof og for dig relevante emner.

Formål
Formålet er at forbedre dit skriftsproglige niveau, evt. inden for en speciel genre, f.eks. skriftlig besked, mailkorrespondance, brevskrivning, udfyldelse af blanketter, arbejdssedler m.m.

 

Målgruppe
Til dig som ønsker større sikkerhed og bedre formuleringsevne i den skriftlige kommunikation.

 

Indhold
Med udgangspunkt i dine ønsker og behov gennemgås og trænes forskellige former for skriftlig fremstilling og korrespondance, herunder hvordan man besvarer skriftlige henvendelser. Gennemgang af gloser og udtryksformer i relation til ovenstående.

Formål
Formålet er at give dig større sikkerhed i formelt og uformelt forretningssprog ved hjælp af rollespil f.eks. telefonisk og personlig kundebetjening, forhandlings- og/eller salgssituationer, samt at øge kendskabet til omgangsformer, høflighedsfraser, mentalitet og kulturelle forhold.

 

Målgruppe
Til dig der f.eks. i forbindelse med dit arbejde har behov for større sproglig sikkerhed for, at kunne fremlægge dine synspunkter klart og tydeligt.

 

Indhold
Samtaletræning, telefondialoger, møde- og forhandlingssituationer mv. Gennemgang af omgangsformer, mentalitet, samfunds- og kulturforståelse. Specielt fag- og brancheorienteret sprog kan indgå i undervisningen efter nærmere aftale.

Formål
Formålet er at opnå kendskab til og større sikkerhed i fagspecifik terminologi inden for et selvvalgt område. Vi indøver det fornødne ordforråd, der gør dig i stand til at kommunikere med andre, f.eks. om tekniske opgaver.

 

Målgruppe
Til dig med kendskab til det pågældende sprog, som ønsker at dygtiggøre dig i en speciel retning i forbindelse med arbejde eller uddannelse.

 

Indhold
På kurset gennemgås et grundlæggende ordforråd og det omfatter de mest anvendte sproglige færdigheder kombineret med fagudtryk og opgaver. Kurset er et detaljeret branche- og fagorienteret kursus, der efter nærmere aftale kan tilrettelægges inden for alle brancher og uddannelser.

Formål
Formålet er at introducere og øve høflig kundebetjening, omgangsformer og høflighedsfraser ved hjælp af rollespil. På kurset træner vi sproglig bevidsthed og selvtillid, der gør dig i stand til at føre høflig "smalltalk" med kunder/gæster.

 

Målgruppe
Til dig som arbejder i servicefag med direkte kundekontakt, f.eks. receptions-, informations-, og ekspeditionspersonale på hoteller, i forretninger, pengeinstitutter, restauranter, luftfartsselskaber, rejsebureauer m.v.

 

Indhold
Kundebetjening, praktiske vendinger, samtaler og rollespil. Brancherelaterede ord og vendinger bliver inddraget i undervisningen.