Danskuddannelse - DU1, DU2 og DU3

Roskilde - København - Aarhus

 

Er du ny i Danmark, har du mulighed for at modtage danskundervisning. CLAVIS sikrer, at du får tilbudt den danskuddannelse, som passer bedst til dig - enten DU1, DU2 eller DU3.

Formål
Danskuddannelsen har til formål at give dig de nødvendige forudsætninger for at klare dig i job, i uddannelse og som borger i Danmark. Alle tre danskuddannelser er opdelt i moduler, der afsluttes med en test. De første to moduler er tilrettelagt med særlig vægt på mundtlige og beskæftigelsesrettede sprogkundskaber, så du hurtigt kan gøre dig forståelig på dansk.

Målgrupper
Danskuddannelse er et tilbud til alle nytilkomne voksne udlændinge, der har opholdstilladelse og fast, lovligt ophold i Danmark.

Kom godt fra start
Før du starter din danskuddannelse hos CLAVIS, inviterer vi dig til en visitationssamtale og en test for at finde ud af, hvilken af de tre danskuddannelser, der er den rigtige for dig, og på hvilket modul du skal starte. Når du starter hos CLAVIS, vil du modtage al relevant information og vejledning om din danskuddannelse herunder om den tidsmæssige ramme for din undervisning, om modultest, prøver osv.

Hvor og hvornår?
Du kan lære dansk i CLAVIS' lokaler i Roskilde, København og Aarhus samt på uddannelsesinstitutioner - eksempelvis Roskilde Universitet - og på en række større virksomheder. Undervisningen kan foregå formiddag, eftermiddag, aften, weekend eller online. 

 

Fleksible kurser - specialkurser
Du kan lære dansk på mange måder. Udover almindelige hold har vi bl.a. undervisning online og for de hårdtarbejdende - genvej til dansk "Fast track Danish". Herudover har vi også undervisning via modersmål.

 

CLAVIS Online


Fast Track Danish


Studieprøvehold


Dansk via polsk


Dansk via russisk

 
 

 

Brugerbetaling, depositum og klippekort for selvforsørgere på Danskuddannelserne

Brugerbetaling: Selvforsørgere vil blive opkrævet en brugerbetaling på 2.000 kr. pr modul. Brugerbetalingen skal betales inden kursusstart. Betalingen omfatter ét modul på en af de statsautoriserede danskuddannelser med den dertilhørende modultest eller danskprøve, hvis niveau er relateret til de europæiske standarder.

Depositum: Depositum på 1.250 kr. skal betales inden kursusstart. Det fulde depositum vil – efter ønske - blive tilbagebetalt efter afsluttet modul, eller efter afsluttet danskuddannelse.

Klippekort: Udenlandske arbejdstagere og studerende får tildelt et Klippekort med op til 6 klip – et klip pr. modul.

 

Inden du starter skal du indbetale både brugerbetaling og depositum - læs mere her Indbetaling og betingelser

Er du IKKE berettiget til Danskuddannelsen

Har du opbrugt dit klippekort, eller er du af anden grund ikke berettiget til Danskuddannelse, så har du mulighed for selv at betale. Du vil før kursusstart blive opkrævet for et helt forløb. Kontakt din afdeling for at høre mere.

 

 

Tilmeld dig

 


 

Danskuddannelse i Roskilde

 

Danskuddannelse i København


 

Danskuddannelse i Aarhus

 

 

Kontakt

Roskilde
Uddannelseskonsulent
Hans Jørgen Mikkelsen
Tlf.: 41 73 81 08
E-mail: hjm@clavis.org

København
Administrationen
Tlf.: 41 73 81 00
E-mail: tilmelding@clavis.org


Aarhus

Administrationen
Tlf.: 41 73 81 00
E-mail: aarhus@clavis.org

 

 


 

Moduloversigt over danskuddannelserne

Ønsker du at blive kursist?

Før du starter din danskuddannelse på CLAVIS, inviterer vi dig til en visitationssamtale og en test for at finde ud af, hvilken af de tre danskuddannelser, der er den rigtige for dig, og på hvilket modul du skal starte. Når du starter på CLAVIS, vil du modtage al relevant information og vejledning om din danskuddannelse - herunder om den tidsmæssige ramme for din undervisning, om modultest og prøver osv.