Danskuddannelse - DU1, DU2 og DU3

Er du ny i Danmark, har du ret til gratis danskundervisning. CLAVIS sikrer, at du får tilbudt den danskuddannelse, som passer bedst til dig - enten DU1, DU2 eller DU3.

Formål
Danskuddannelsen har til formål at give dig de nødvendige forudsætninger for at klare dig i job, i uddannelse og som borger i Danmark. Alle tre danskuddannelser er opdelt i moduler, der afsluttes med en test. De første to moduler er tilrettelagt med særlig vægt på mundtlige og beskæftigelsesrettede sprogkundskaber, så du hurtigt kan gøre dig forståelig på dansk.

Målgrupper
Danskuddannelse er et tilbud til alle nytilkomne voksne udlændinge, der har opholdstilladelse og fast, lovligt ophold i Danmark.

Kom godt fra start
Før du starter din danskuddannelse hos CLAVIS, inviterer vi dig til en visitationssamtale og en test for at finde ud af, hvilken af de tre danskuddannelser, der er den rigtige for dig, og på hvilket modul du skal starte. Når du starter hos CLAVIS, vil du modtage al relevant information og vejledning om din danskuddannelse herunder om den tidsmæssige ramme for din undervisning, om modultest, prøver osv.

Hvor og hvornår?
Du kan lære dansk i CLAVIS' lokaler i Roskilde og Helsingør samt på uddannelsesinstitutioner - eksempelvis Roskilde Universitet - og på en række større virksomheder. Undervisningen kan foregå formiddag, eftermiddag, aften eller weekend.

Pris
Danskuddannelsen er gratis, men du skal betale et depositum på 1.250 kr., hvis du er selvforsørger (dog ikke au pair). Selvforsørgere skal gennemføre danskuddannelsen inden for rammerne af et klippekort
Indbetaling og betingelser

Internationale medarbejdere og studerende, der tilmelder sig danskuddannelsen vil - iht. gældende lov - blive opkrævet et depositum på 1.250 kr. Depositummet tilbagebetales, når du har bestået modultesten, eller du kan vælge at få depositummet overført til næste modul. Depositummet tilbagebetales senest, når du har afsluttet din danskuddannelse med den afsluttende prøve.

Kontakt

Roskilde
Uddannelseskonsulent
Hans Jørgen Mikkelsen
Mobil: +45 41 73 81 08
E-mail: hjm@clavis.org

Helsingør
Daglig leder
Janne Aggerholm
Tlf.: +45 40 60 53 99
E-mail: jag@clavis.org

RUC
Kursuskoordinator
Jo Ebert Håkonsson
Mobil: +45 41 73 81 17
E-mail: jeh@clavis.org 


 

Moduloversigt over danskuddannelserne

Ønsker du at blive kursist?

Før du starter din danskuddannelse på CLAVIS, inviterer vi dig til en visitationssamtale og en test for at finde ud af, hvilken af de tre danskuddannelser, der er den rigtige for dig, og på hvilket modul du skal starte. Når du starter på CLAVIS, vil du modtage al relevant information og vejledning om din danskuddannelse - herunder om den tidsmæssige ramme for din undervisning, om modultest og prøver osv.