Danskuddannelse - DU1, DU2 og DU3

Er du ny i Danmark, har mulighed for at modtage danskundervisning. CLAVIS sikrer, at du får tilbudt den danskuddannelse, som passer bedst til dig - enten DU1, DU2 eller DU3.

Formål
Danskuddannelsen har til formål at give dig de nødvendige forudsætninger for at klare dig i job, i uddannelse og som borger i Danmark. Alle tre danskuddannelser er opdelt i moduler, der afsluttes med en test. De første to moduler er tilrettelagt med særlig vægt på mundtlige og beskæftigelsesrettede sprogkundskaber, så du hurtigt kan gøre dig forståelig på dansk.

Målgrupper
Danskuddannelse er et tilbud til alle nytilkomne voksne udlændinge, der har opholdstilladelse og fast, lovligt ophold i Danmark.

Kom godt fra start
Før du starter din danskuddannelse hos CLAVIS, inviterer vi dig til en visitationssamtale og en test for at finde ud af, hvilken af de tre danskuddannelser, der er den rigtige for dig, og på hvilket modul du skal starte. Når du starter hos CLAVIS, vil du modtage al relevant information og vejledning om din danskuddannelse herunder om den tidsmæssige ramme for din undervisning, om modultest, prøver osv.

Hvor og hvornår?
Du kan lære dansk i CLAVIS' lokaler i Roskilde, København, Aarhus og Helsingør samt på uddannelsesinstitutioner - eksempelvis Roskilde Universitet - og på en række større virksomheder. Undervisningen kan foregå formiddag, eftermiddag, aften, weekend eller online. 

 

CLAVIS har afdelinger i Roskilde, KøbenhavnAarhus, Helsingør og Næstved.

 

Fleksible kurser - specialkurser
Du kan lære dansk på mange måder. Udover almindelige hold har vi bl.a. undervisning online og for de hårdtarbejdende - genvej til dansk "Fast track Danish". Herudover har vi også undervisning via modersmål. 


 

 

Brugerbetaling, depositum og klippekort for selvforsørgere på Danskuddannelserne

Brugerbetaling: Selvforsørgere vil blive opkrævet en brugerbetaling på 2.000 kr. pr modul. Betalingen omfatter ét modul på en af de statsautoriserede danskuddannelser med den dertilhørende modultest eller danskprøve, hvis niveau er relateret til de europæiske standarder.

Depositum: Depositum på 1.250 kr. skal betales inden kursusstart. Det fulde depositum vil – efter ønske - blive tilbagebetalt efter afsluttet modul, eller efter afsluttet danskuddannelse.

Klippekort: Udenlandske arbejdstagere og studerende får tildelt et klippekort med op til 6 klip – et klip pr. modul.

 

Inden du starter skal du indbetale både brugerbetaling og depositum - læs mere her Indbetaling og betingelser

  

 

 

 

Tilmeld dig Danskuddannelsen

 

Kontakt

Roskilde
Uddannelseskonsulent
Hans Jørgen Mikkelsen
Mobil: + 45 41 73 81 08
E-mail: hjm@clavis.org

København
Administrationen
Tlf.: +45 70 26 89 26
E-mail: tilmelding@clavis.org

 

Aarhus
Kursuskoordinator
Iben Kjærgaard
Tlf.: +45 41 73 81 57
E-mail: ibka@clavis.org

 

Helsingør
Daglig leder
Janne Aggerholm
Tlf.: +45 40 60 53 99
E-mail: jag@clavis.org

Uddannelsesinstitutioner
Kursuskoordinator
Mette Stensgaard
E-mail: mss@clavis.org 


 

Moduloversigt over danskuddannelserne

Ønsker du at blive kursist?

Før du starter din danskuddannelse på CLAVIS, inviterer vi dig til en visitationssamtale og en test for at finde ud af, hvilken af de tre danskuddannelser, der er den rigtige for dig, og på hvilket modul du skal starte. Når du starter på CLAVIS, vil du modtage al relevant information og vejledning om din danskuddannelse - herunder om den tidsmæssige ramme for din undervisning, om modultest og prøver osv.